UBND thành phố trả lời kiến nghị của các Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà

Ngày 18/12/2020, UBND thành phố có Văn bản số 8078/UBND-NN trả lời kiến nghị của các Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tại đảo Cát Dứa, ngày 4/9/2020

 

Văn bản của UBND thành phố gửi Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Thủy sản thương mại Thùy Trang; Công ty Cổ phần Thương mại Tùng Long; Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đảo Cát Dứa; Công ty TNHH Đảo Cát; Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà; Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Đông Kinh nêu rõ:

Thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo xử lý các sai phạm của 07 Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà, các doanh nghiệp có nhiều kiến nghị.

Để làm rõ các nội dung kiến nghị của các Doanh nghiệp, ngày 17/12/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã chủ trì, cùng các Sở, ngành và các đơn vị liên quan của thành phố làm việc với 07 Doanh nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến của các Doanh nghiệp và ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan của thành phố tại cuộc làm việc nêu trên, UBND thành phố Hải Phòng trả lời cụ thể như sau:

1. Về các vi phạm của Doanh nghiệp tại Vườn quốc gia Cát Bà:

Từ năm 2009 đến nay, Vườn Quốc gia Cát Bà đã để Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà sai phạm trong việc liên doanh liên kết với 07 doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 

 

TT

 

 

Tên công ty

Theo Bản cam kết

 

Thực tế xây dựng công trình

Địa điểm và thời gian liên doanh

Diện tích đất và mặt nước quản lý

Diện tích xây dựng

 

1

Công ty TNHH Du lịch dịch vụ thủy sản thương mại Thùy Trang

Khu vực Nam Cát; liên doanh lần 1 ngày 09/4/2009; lần 2 ngày 01/01/2012

Không xác định

 

1.695m2

 

7.792,4m2

 

 

2

Công ty Cổ phần Thương mại Tùng Long

Khu vực Hòn Ba Cát Bằng và Bãi Tháp Nghiêng; liên doanh lần 1 ngày  28/3/2009, lần 2 ngày 22/4/2012

50 ha (gồm cả phần mặt biển)

 

Không xác định

 

 

4.155,3m2

 

3

Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đảo Cát Dứa

Khu vực cát Dứa II; liên doanh ngày 15/12/2011

100ha (gồm cả diện tích mặt biển)

Không xác định

 

9.741,84m2

 

4

Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà   

Khu vực đảo cát Dứa I; liên doanh ngày 20/4/2011

100 ha (gồm cả mặt nước biển)

Không xác định

 

5.122m2

 

5

Công ty TNHH Đảo Cát

Khu vực Bãi Tai Kéo; liên doanh ngày 16/6/2010

Không xác định

 

100m2

 

2.286,5m2

 

6

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đông Kinh

Khu vực Bãi tắm Vạn Bội; liên doanh ngày 06/6/2013

Không xác định

 

Không xác định

 

2.931,8m2

 

7

Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình

Khu vực Trung tâm Vườn Quốc gia Cát Bà; liên doanh ngày 28/01/2011

Không xác định

 

Không xác định

 

7.642,6m2

Sau khi kiểm tra, rà soát, xác định:

- Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà đã sai phạm trong việc ký các hợp đồng liên doanh liên kết với 07 Doanh nghiệp trên khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

- 07 Doanh nghiệp đã có các vi phạm:

+ Đầu tư xây dựng các công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án.

+ Không có hồ sơ pháp lý về đầu tư xây dựng.

+ Không có giấy phép xây dựng và không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng.

+ Không lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Không có các thủ tục về phòng cháy chữa cháy.

+ Không có giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú.

+ Về nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của một số doanh nghiệp:

(1) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đảo Cát:

Thời gian hoạt động từ năm 2010 đến năm 2018, Công ty không thực hiện kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, nên đã bị cơ quan Thuế thực hiện tạm đóng mã số thuế từ ngày 23/02/2011 đến ngày 22/5/2019.

Năm 2019 Công ty kê khai và nộp ngân sách 31 triệu đồng, năm 2020 nộp 4 triệu đồng.

(2) Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đảo Cát Dứa:

Hoạt động từ năm 2009, nhưng từ năm 2012 đến nay mới thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, tổng cộng 288 triệu đồng; trong đó năm 2012 và 2013, mỗi năm nộp được 01 triệu đồng.

(3) Công ty TNHH Du lịch dịch vụ thủy sản thương mại Thùy Trang hoạt động từ năm 2009, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, tổng cộng đến nay 462 triệu đồng; trong đó từ năm 2009 đến 2016, mỗi năm trung bình nộp được 4,4 triệu đồng/năm.

(4) Công ty Cổ phần thương mại Thanh Bình:

Khi hoạt động từ năm 2011 đến nay, không thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Công ty đã bị cơ quan Thuế tạm đóng mã số thuế từ ngày 26/02/2014 do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, không kê khai và không nộp thuế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 4534/QĐ-ĐKKD ngày 27/10/2014 thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng Công ty không tiến hành giải thể, không nộp lại con dấu và vẫn sử dụng con dấu để giao dịch.

(5) Các doanh nghiệp còn lại do hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm tại huyện Cát Hải nên không tách được việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

2. Quá trình xử lý vi phạm:

- Từ ngày 22/11/2016, UBND thành phố đã có 07 Văn bản chỉ đạo Vườn Quốc gia Cát Bà chấm dứt các hoạt động với các Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà mới có thông báo gửi từng doanh nghiệp về việc dừng liên kết với các doanh nghiệp. Nhưng các doanh nghiệp vẫn không thực hiện, mà tiếp tục kinh doanh, dịch vụ tại các địa điểm trên.

- Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 02/10/2017, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49 - Bộ Công an đã ban hành Văn bản số 1393/CV-C49 chuyển hồ sơ vi phạm của 03 Doanh nghiệp (Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Thủy sản Thương mại Thùy Trang, Công ty Cổ phần Thương mại Tùng Long, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đảo Cát Dứa) cho Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, xử lý theo quy định.

- Ngày 09/8/2018, UBND thành phố đã có Quyết định số 1877/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động liên doanh liên kết tại Vườn Quốc gia Cát Bà; theo đó đã thanh tra 04 Doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đảo Cát, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đông Kinh và Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình).

Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn thanh tra đã xác định 04 Doanh nghiệp có sai phạm tương tự như 03 doanh nghiệp mà Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49 - Bộ Công an đã điều tra, nên UBND thành phố đã chỉ đạo chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Năm 2018, Đoàn Công tác số 1 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Hải Phòng, trong đó xác định đây là vụ việc phức tạp và đã giao thành phố Hải Phòng chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc, điều tra, khởi tố vụ án theo quy định.

- Ngày 23/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

- UBND thành phố Hải Phòng đã xem xét, không bổ nhiệm lại đối với ông Hoàng Văn Thập, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà (Văn bản số 513/TB-UBND ngày 04/11/2019 của UBND thành phố) ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường (Văn bản số 25/TB-UBND ngày 25/02/2020 của UBND thành phố) và bố trí công tác khác để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

- Ngày 18/02/2020, UBND thành phố ban hành Văn bản số 59/UBND-NC1 chỉ đạo Vườn Quốc gia Cát Bà chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép theo quy định và đã có nhiều Văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện (04 Văn bản).

- Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND thành phố đã cùng các sở, ngành, địa phương trực tiếp kiểm tra 07 địa điểm vi phạm nêu trên tại Vườn Quốc gia Cát Bà và đã có Thông báo số 309/TB-UBND ngày 07/9/2020, trong đó đã chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị chức năng của thành phố thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định.

Hiện nay, các Sở, ngành, đơn vị chức năng của thành phố đang tập trung triển khai các trình tự thủ tục để xử lý tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định pháp luật.

3. Về kiến nghị của các Doanh nghiệp:

(1) Từ năm 2009 đến năm 2016, các cơ quan chức năng không tiến hành kiểm tra để xử lý vi phạm và yêu cầu tháo dỡ các công trình tại các điểm kinh doanh du lịch Vườn Quốc gia Cát Bà:

Trong giai đoạn từ năm 2009 đến đầu năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cát Hải, Vườn Quốc gia Cát Bà đã tiến hành kiểm tra việc đầu tư xây dựng và tổ chức kinh doanh du lịch tại các điểm liên doanh liên kết nêu trên.

Tuy nhiên, các cơ quan này đã thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm, không báo cáo UBND thành phố để xử lý các sai phạm, dẫn đến các doanh nghiệp vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch tại các địa điểm này.

Thành phố đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý và các đoàn kiểm tra trước đây, sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

(2) Tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án và thuê môi trường rừng để tiếp tục kinh doanh dịch vụ tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

Các doanh nghiệp đề nghị thành phố cho phép hoàn thiện thủ tục để tiếp tục kinh doanh dịch vụ tại Vườn Quốc gia Cát Bà theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Cát Bà và Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng quy định giá thuê môi trường rừng Vườn Quốc gia Cát Bà, thành phố Hải Phòng.

 Tuy nhiên, các Quyết định nêu trên hiện nay không còn hiệu lực vì UBND thành phố đã có Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày13/02/2018 hủy bỏ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 và Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật đối với Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017.

Mặt khác việc đầu tư xây dựng các công trình để kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà là vi phạm quy định pháp luật và không phù hợp với quy hoạch. Vì vậy, thành phố không xem xét đề nghị nêu trên của các Doanh nghiệp.

(3) Việc thành phố chỉ đạo tháo dỡ các công trình tại Vườn Quốc gia Cát Bà là để giao cho Tập đoàn Sungroup là lợi ích nhóm:

Thành phố khẳng định không có lợi ích nhóm, việc xử lý các vi phạm trên không phải để lấy đất giao cho cho Tập đoàn Sungroup hay bất cứ một doanh nghiệp nào khác mà chỉ để trồng cây, trả lại diện tích rừng tự nhiên, môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học cho Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyển thế giới và đặc biệt là khu vực Vịnh Lan Hạ.

(4) Việc bồi thường thiệt hại khi tháo dỡ các công trình vi phạm:

Theo quy định tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điểm d Khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ thì biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng là buộc phải tháo dỡ công trình và không được bồi thường, hỗ trợ.

Tuy nhiên, do các cá nhân thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà đã sai phạm khi ký các hợp đồng liên doanh, liên kết với 07 Doanh nghiệp, vì vậy thành phố sẽ chỉ đạo việc bồi thường (nếu có) theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sau khi có phán quyết của Tòa án.

4. Các nội dung triển khai tiếp trong thời gian tới:

Đây là vụ việc phức tạp, Đoàn Công tác số 1 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã giao thành phố Hải Phòng chỉ đạo xử lý dứt điểm. Vì vậy, thành phố Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các cán bộ và các doanh nghiệp đã sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Các nội dung thành phố sẽ chỉ đạo triển khai tiếp trong thời gian tới, cụ thể như sau:

(1) Đối với các cán bộ có sai phạm:

Yêu cầu Công an thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khởi tố bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Vườn Quốc gia Cát Bà theo quy định.

UBND thành phố sẽ xem xét, chỉ đạo xử lý các cán bộ có liên quan đến sai phạm nêu trên đối với các trường hợp chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự.

(2) Đối với các doanh nghiệp:

Yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng, UBND huyện Cát Hải và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng của các doanh nghiệp tại các điểm kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà, yêu cầu doanh nghiệp tự tháo dỡ công trình.

Trường hợp các doanh nghiệp không tự tháo dỡ các công trình vi phạm thì tổ chức  cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình vi phạm để khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định.

(3) Sau khi thực hiện việc tháo dỡ các công trình, giao Vườn Quốc gia Cát Bà cải tạo lại các khu vực trên để trồng cây, trả lại diện tích rừng tự nhiên, môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học cho Vườn Quốc gia Cát Bà.

(4) Yêu cầu UBND huyện Cát Hải, Vườn Quốc gia Cát Bà rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm khác trong phạm vi quản lý của Vườn Quốc gia Cát Bà theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Thừa lệnh UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố thông báo để các Doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn