Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 10/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng long trọng tổ chức Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội, đại biểu Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; thành viên Tổ công tác của Trung ương Đoàn chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh.

Dự về phía đại biểu thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và 245 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 115.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên và hơn 409.000 thanh niên thành phố.


Các đại biểu dự Đại hội


Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên, là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng góp phần thực hiện của thế hệ trẻ cùng với Đảng bộ, quân và Nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, từng bước làm chuyển biến tích cực nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của thành phố và đất nước, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên.


Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng khóa XIII báo cáo tại Đại hội


3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên được cụ thể hóa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và đất nước. Công tác xây dựng Đoàn tiếp tục được chú trọng thông qua việc triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhân dân và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được tập trung chỉ đạo. Phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong các tổ chức của thanh niên. Làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tính đến tháng 7/2022, có 7 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra; có 5 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ; có 1 nội dung trong chỉ tiêu 12 chưa đạt chỉ tiêu đề ra, đó là phấn đấu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Toàn thành phố trong nhiệm kỳ giới thiệu 18.149 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, kết nạp 11.412 đảng viên mới - đạt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, đến nay 11/11 chương trình, đề án, cuộc vận động được triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội. Các chương trình, đề án, cuộc vận động đề ra đều được Ban Chấp hành Thành đoàn triển khai kịp thời; tăng cường những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu các chương trình, đề án, cuộc vận động đã đề ra.


Đoàn viên thanh niên dự Đại hội


Giai đoạn 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Tuổi trẻ thành phố xác định mục tiêu: “Xây dựng thế hệ trẻ Hải Phòng phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có hoài bão, có lối sống lành mạnh, chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững”.

Đồng thời đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung triển khai 3 phong trào (“Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”) và 3 chương trình (“Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành cùng thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”).

Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ triển khai thực hiện Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Thanh niên Hải Phòng với chuyển đổi số”; Chương trình “Giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho thiếu nhi thành phố Hải Phòng”; Chương trình “Đoàn Thanh niên xung kích xây dựng đảo thanh niên Bạch Long Vỹ”...


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy đánh giá trong nhiệm kỳqua, bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo của Đảng, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi; đội ngũ cán bộ đoàn trở thành nguồn cán bộ kết cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần nhận thức rõ như: một số phong trào thực hiện còn biểu hiện hình thức, thiếu điểm nhấn, sáng tạo; công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên có nơi, có chỗ chưa có chiều sâu; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thanh niên ở một số khu vực đặc thù còn thấp; một bộ phận thanh thiếu niên phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc.


Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đoàn Thanh niên cần đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của tổ chức đoàn


Nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đoàn Thanh niên thành phố cần quyết tâm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của tổ chức đoàn. Đồng chí khẳng định “Chăm lo cho thanh niên, công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và gia đình. Vì vậy, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể luôn tin tưởng vào thanh niên, giao cho thanh niên những nhiệm vụ, trọng trách quan trọng, thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ thành phố được cống hiến và trưởng thành”.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả toàn diện trên mọi mặt công tác. Đồng chí cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi của tỉnh được nêu trong dự thảo báo cáo. Một số vấn đề cần tiếp tục được đánh giá, tìm cách khắc phục như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên, thanh niên ưu tú chưa đạt so với yêu cầu, công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chưa cao...

Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới với những sáng tạo mới, đề xuất được nhiều mô hình, cách làm mới cho phong trào thanh thiếu nhi cả nước và tin tưởng rằng đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang hết nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đề ra.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng


Tại Đại hội, để ghi nhận những kết quả, thành tích, những cống hiến và đóng góp của tuổi trẻ thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định về việc tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Hải Phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trao tặng Bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố


Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng trao tặng Bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố với nội dung: “Tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển tham gia xây dựng thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững”.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Đoàn Thanh niên thành phố trao tặng cho Hội đồng Đội thành phố


Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên thành phố trao tặng cho Hội đồng Đội thành phố 14 “Tủ sách số cho em” và hỗ trợ dài hạn cho 140 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa cho Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIV


Tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIII không tái cử


Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 40 đồng chí. Thay mặt Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIV. Ban Chấp hành xin hứa sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế; luôn đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tập trung trí tuệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp phần tích cực xây dựng và phát triển thành phố; xứng đáng với sự tin tưởng của Thành ủy, Trung ương Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

Hoàng Tùng - Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn