Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Nhằm phổ biến sâu rộng các quy định mới để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người dân về lĩnh vực tư pháp, đồng thời xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được thống nhất, đồng bộ và toàn diện; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 30/10/2020 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành phố phổ biến nội dung của Luật Giám định tư pháp. Tổ chức rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố liên quan đến giám định tư pháp phù hợp với quy định của Luật. Rà soát, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp; công nhận, đăng tải danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. Phân công các đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý công tác giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Tổ chức tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, kiến thức pháp lý cho đội ngũ người làm giám định tư pháp trên địa bàn thành phố. Tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong lĩnh vực giám định tư pháp.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo hướng gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng trong từng lĩnh vực cụ thể. Đánh giá công tác giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý, tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt dộng giám định tư pháp.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn