Triển khai cập nhập cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trạng sử dụng lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động thành phố, đồng thời xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động; UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND triển khai cập nhập cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nội dung thu thập thông tin và cập nhật biến động thông tin về cung lao động bao gồm:

- Rà soát thông tin cơ sở dữ liệu về thị trường lao động - phần cung lao động, bao gồm:

. Bảng kê các hộ thuộc thôn, tổ dân phố các thông tin cơ bản về: Mã số hộ; Họ và tên chủ hộ; Địa chỉ hộ.

. Thông tin cơ bản của hộ bao gồm: Họ và tên những người đăng ký hộ khẩu thường trú (tạm trú KT3) tại hộ; Giới tính; ngày/tháng/năm sinh; Trình độ học vấn phổ thông cao nhất; Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất; Công việc cụ thể đang làm; Tên và địa chỉ cơ quan/đơn vị làm việc; Loại hình kinh tế (đối với người có việc, làm); Thông tin về tình trạng việc làm quá khứ; Thời gian thất nghiệp đối với người thất nghiệp); Nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế (đối với người không tham gia hoạt động kinh tế).

- Cập nhật sự thay đổi, biến động về lao động trên địa bàn:

. Đối với hộ gia đình, thông tin cần cập nhật trong các trường hợp sau: Hộ mới chuyển đến/chuyển đi; hộ mới tách/nhập hộ.

- Đối với các thành viên trong hộ gia đình, thông tin cần cập nhật trong các trường hợp sau:

. Thành viên từ đủ 15 tuổi mới nhập khẩu vào hộ gia đình, người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết, những người trong danh sách hộ khẩu vừa đủ 15 tuổi.

. Thay đổi về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực đào tạo.

. Thay đổi tình trạng việc làm: Từ thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế sang có việc làm; từ có việc làm, không tham gia hoạt động kinh tế sang thất nghiệp hoặc từ có việc làm, thất nghiệp sang không tham gia hoạt động kinh tế.

. Thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, vị thế công việc, loại hình kinh tế, nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế.

Nội dung thu thập thông tin và cập nhật biến động về cầu lao động bao gồm:

- Đối với các doanh nghiệp chưa được thu thập thông tin năm 2019: Tiến hành thu thập các thông tin theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với các nội dung chính sau:

. Thông tin về tên, điện thoại, địa chỉ của doanh nghiệp.

. Thông tin về loại hình doanh nghiệp.

. Thông tin về ngành nghề sản xuất - kinh doanh hoặc sản phẩm chính của doanh nghiệp.

. Thông tin về tổng số lao động làm việc trong doanh nghiệp.

. Thông tin về số lao động làm việc trong doanh nghiệp chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

. Thông tin về số lao động làm việc trong doanh nghiệp chia theo lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

. Thông tin về số lao động làm việc trong doanh nghiệp chia theo nhóm nghề chính.

. Thông tin về tống số lao động làm việc trong doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thêm tại thời điểm ghi chép.

- Đối với các doanh nghiệp đã được thu thập thông tin năm 2019: Điều tra viên kiểm tra, rà soát thông tin biến động về lao động tại các doanh nghiệp trên cơ sở phiếu điều tra được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp so với thông tin đã được thu thập năm 2019. Cập nhật nội dung thông tin thay đổi nếu có.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn