Tổng kết 20 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 7/12, tại điểm cầu Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Đ/c Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo, triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012, tính đến nay cả nước có 97% HTX nông nghiệp thực hiện đăng ký lại, chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Từ năm 2002 đến nay, cả nước đã giải thể, sáp nhập trên 4.500 HTX yếu kém, ngừng hoạt động; thành lập mới trên 14.500 HTX nông nghiệp (riêng giai đoạn 2012-2021 là gần 11.000 HTX mới thành lập) đưa tổng số HTX nông nghiệp của nước ta lên đạt gần 18.000 HTX.

Đáng chú ý, tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước 20 năm qua đạt khoảng 8.180 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay các HTX đã thu hút 858 cán bộ có trình độ Cao đẳng, Đại học về làm việc. Hiện, cả nước có gần 2.300 HTX nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong HTX, 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất; trên 4.300 HTX nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản. Trong tổng số trên 5.000 sản phẩm OCOP cả nước, có 39% sản phẩm thuộc về các tổ hợp tác, HTX. Mỗi HTX nông nghiệp cung cấp từ 7-16 dịch vụ cho thành viên, hộ nông dân, góp phần tăng 20% thu nhập cho các hộ thành viên, khẳng định được vị trí của HTX trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. KTTT, HTX đã có những tiến bộ cả về số lượng, chất lượng, khắc phục được những tồn tại, yếu kém kéo dài, ngày càng khẳng định được tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai.

Bên cạnh những kết quả đạt được về KTTT, HTX vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập: quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 13 còn chậm, một số cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương còn lúng túng, thiếu các biện pháp, giải pháp cụ thể, thậm chí chưa thực sự quan tâm đúng mức đến KTTT, HTX. Số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh, nhưng số HTX hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu tính bền vững, quy mô thành viên và doanh thu của các HTX  nông nghiệp còn nhỏ bé. Các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, số lượng các HTX có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên HTX và nông dân cững chưa nhiều, mới chỉ đạt khoảng  24% tổng số HTX.

 

Tại thành phố Hải Phòng, Ước tính đến ngày 31/12/2021 tổng số HTX trên địa bàn thành phố có 549 đơn vị; trong đó, 347 HTX đang hoạt động, 202 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Phân theo từng lĩnh vực ngành nghề hoạt động của 549 HTX như sau: 208 HTX dịch vụ công nghiệp; 139 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 99 HTX thương mại, chợ và dịch vụ; 29 HTX giao thông vận tải; 40 HTX thuộc các lĩnh vực khác.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết và Luật HTX năm 2012,  kinh tế tập thể thành phố đã có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng nhưng không mang tính đột phá, xuất hiện một số mô hình mới, hiệu quả (như dịch vụ vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn, điện sinh hoạt nông thôn...). Có tổng số 160 HTX và 01 Liên hiệp HTX được thành lập mới. Tổng số 107 HTX và 09 quỹ tín dụng nhân dân giải thể do hoạt động kém hiệu quả, không chuyển đổi theo Luật, một số HTX giải thể để thành lập mô hình theo luật khác. Tổng số thành viên HTX ước đến ngày 31/12/2021 là 62.950 thành viên; số lao động trong HTX là 8.183 người. Doanh thu bình quân của HTX, Liên hiệp HTX đến ngày 31/12/2021 ước 8.438 triệu đồng/HTX, bằng 34,83% so với năm 2001. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động HTX, Liên hiệp HTX (ước tính đến ngày 31/12/2021 là 46,4 triệu đồng/người/năm, tăng 3,09 lần so với năm 2001.

Mục tiêu đến năm 2030 thành phố phát triển gần 300 tổ hợp tác; có trên 500 HTX hoạt động; khu vực kinh tế tập thể đóng góp 0,5% GRDP thành phố; đến năm 2045 phát triển khoảng 400 tổ hợp tác; có trên 600 HTX hoạt động; khu vực kinh tế tập thể đóng góp 0,5% GRDP thành phố.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò, bản chất, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong điều kiện mới, đặc biệt là vai trò của HTX trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các bộ, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX. Hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển. Kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh HTX các cấp và tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến kinh tế tập thể. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hội nhập quốc tế. Tư vấn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX, Liên hiệp HTX. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống của các Liên hiệp HTX, HTX, tổ HTX, nông dân. Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể.

 Nguyễn Hải – Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn