Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021) đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

(Haiphong.gov.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021).


Việc tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cừ đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam nhằm mục đích và bảo đảm các yêu cầu: Tuyên truyền sâu rộng về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội, thể hiện rõ lịch sử phát triển của Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, trong đó lồng ghép tuyên truyền về việc xây dựng Nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa; phương châm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cùa mỗi người dân. Nhằm tăng cường sự hiểu biết của Nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội trong hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biếu Quốc hội Hải Phòng trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước và thành phố;

Cùng với đó, cổ vũ, động viên cử tri và Nhân dân thành phố phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được của đất nước, của thành phố và của Quốc hội trong các nhiệm kỳ, tạo niềm tin của quần chúng, nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quốc hội góp phẩn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và công tác, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam phải được triển khai với các hình thức phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức; gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 - 2021.

Theo Kế hoạch, các nội dung cần tập trung đó là: Tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, thành tựu đổi mới của Quốc hội trong 75 năm qua gắn với những chặng đường đổi mới đất nước, những thành công trong hoạt động lập hiến; hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng của các quyết định về những vấn đề quan trọng của đất nước; tích cực mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối ngoại của Quốc hội với nghị viện các nước và các tổ chức liên nghị viện quôc tế. Tuyên truyền vê kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biêu Quốc hội thành phố Hải Phòng trong 75 năm qua gắn với những chặng đường đổ mới, phát triển đất nước và thành phố; tri ân các đại biêu Quốc hội qua các nhiệm kỳ.

Ngọc Lê

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn