Tiếp tục triển khai tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 9/2, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với Dự án đầu tư và các tổ chức kinh tế thực hiện Dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng đồng chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Theo nội dung Quy chế đã ký kết tập trung vào 8 nhóm vấn đề cần phối hợp gồm: (1) Việc lấy ý kiến về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng; (2) Phối hợp xử lý tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách DNCX; (3) Công tác quản lý Nhà nước đối với chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, di chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư; (4) Công tác giám sát hoạt động đầu tư; (5) Xử lý các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý dự án đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư; (6) Cung cấp, trao đổi thông tin thống kê về thu nộp thuế và kim ngạch xuất nhập khẩu của các tổ chức kinh tế trong khu công nghiệp, khu kinh tế; (7) Phối hợp trong tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, xúc tiến đầu tư; (8) Các hoạt động phối hợp khác.


Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Sau hơn 01 năm thực hiện, qua kết quả triển khai từ khi ký kết Quy chế phối hợp đến nay đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa của doanh nghiệp và hoạt động quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư và các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quy chế phối hợp đã cụ thể hóa các bước, các khâu nghiệp vụ trong công tác phối hợp, quy định rõ nội dung phối hợp, hình thức phối hợp, chế độ báo cáo và trách nhiệm của mỗi bên, qua đó đã cụ thể và làm rõ hơn các nội dung công việc trên cơ sở các quy trình, quy định pháp luật. Qua thực tiễn triển khai đã giúp cán bộ, công chức tại hai đơn vị chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ phối kết hợp và thông qua các đầu mối công việc được xử lý nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, hai đơn vị đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; thực hiện phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung cần đưa vào quy chế phối hợp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về Hải quan vừa thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn thành phố Hải Phòng...

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn