Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng”

(Haiphong.gov.vn) - Với mong muốn lựa chọn được biểu tượng tiêu biểu, thể hiện nét riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu tượng của thành phố Hải Phòng nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của Hải Phòng đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa xã hội của thành phố.

1. Đối tượng tham gia dự thi

- Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi (Trừ thành viên Ban Tổ chức và thành viên Hội đồng Nghệ thuật, Tổ thư ký, Tổ giúp việc)

- Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm.

- Độ tuổi thí sinh không hạn chế; trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật.

2. Yêu cầu tác phẩm dự thi

2.1. Yêu cầu chung của tác phẩm

- Tác phẩm dự thi phải thể hiện được những đặc trưng, tiêu biểu của vùng đất và con người Hải Phòng. Thông qua biểu tượng các tầng lớp nhân dân và du khách sẽ có được sự nhìn nhận khái quát về truyền thống lịch sử, công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng.

- Biểu tượng phải mang tính khái quát cao, thể hiện tính mỹ thuật, sáng tạo độc đáo, đơn giản về hình tượng, bố cục, đường nét, màu sắc; dễ hiểu, dễ nhận biết; ấn tượng với công chúng; đảm bảo độ phân giải cao, sắc nét khi hiển thị trên thiết bị điện tử; thuận tiện trong in ấn, chạm khắc, đắp nổi, phóng to, thu nhỏ trên vật phẩm các chất liệu khác nhau.

2.2. Hình thức thể hiện

- Tác phẩm dự thi thể hiện trên khổ giấy A4 (29,7cm X 21 cm). Mẫu biểu tượng phóng to đặt chính giữa tờ giấy khổ A4, kích thước không quá 15cm X 15cm. Phía dưới, bên phải và trái của mẫu biểu tượng phóng to, là 02 mẫu biểu tượng thu nhỏ (đen trắng và màu) kích thước không quá 3cm X 3cm. Phía dưới bên góc trái tờ giấy là thông số màu của biểu tượng, phía dưới bên góc phải tờ giấy là phần mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, quy cách 02cm x 05cm  gồm 03 chữ cái in hoa và 3 chữ số. 

Ví dụ :

NTK 235

- Tác phẩm dự thi ngoài việc thể hiện trên giấy A4, cần sao chép file mềm vào DVD hoặc USB.

- Mỗi mẫu biểu tượng phải có bản thuyết minh kèm theo (bản tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch ra tiếng Việt), không quá 300 từ trên khổ giấy A4.

2.3. Màu sắc: Tối đa 03 (ba) màu (không kể màu trắng).

2.4. Bố cục: Chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối (phù hợp với thể loại biểu tượng).

2.5. Số lượng tác phẩm dự thi: Không giới hạn.

3. Hồ sơ dự thi

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm);

- Mẫu thiết kế biểu tượng được in màu và đen trắng trên khổ giấy A4 (29,7cm X 21 cm); kèm 01 CD hoặc USB có chứa file gốc.

- Bản thuyết minh ý tưởng sáng tác biểu tượng, độ dài không quá 300 từ.

- Tác phẩm dự thi không gấp, không cuộn tròn, không ép plastic.

- Văn bản ủy quyền cho 01 cá nhân đứng ra đại diện (nếu là nhóm tác giả tham gia dự thi).

- Tác giả không được ký tên hoặc có bất kỳ ký hiệu nào trên mặt trước của tác phẩm dự thi ngoài  mã số của tác phẩm với ký tự quy định là 06 chữ cái và số.

- Tác giả ghi đầy đủ thông tin cá nhân của mình (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, số CMND/thẻ CCCD) được dán kín vào một phong bì riêng khi gửi kèm theo hồ sơ dự thi.

- Tất cả hồ sơ được đặt vào trong phong bì lớn khổ A4 được dán kín, bên ngoài có ghi: “Bài dự thi sáng tác Biểu tượng thành phố Hải Phòng ” và gửi về cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi;

Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ của cuộc thi.

(Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức)

4. Hình thức, thời gian, địa điểm nhận tác phẩm dự thi

4.1. Hình thức gửi tác phẩm dự thi

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức:

- Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi trực tiếp hồ sơ đến Ban Tổ chức.

- Hình thức thứ hai: Tác giả gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức.

4.2. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian phát động cuộc thi: Tháng 3/2022.

- Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện): Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/10/2022).

- Thời gian chấm thi: Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 28/02/2023.

- Thời gian tổng kết và trao giải: Tháng 6/2023.

4.3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi
Sáng tác Biểu tượng thành phố Hải Phòng

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842662/0982070769.

Email: nghiepvuvanhoahp@gmail.com

5. Phương thức chấm chọn và cơ cấu giải thưởng

5.1. Phương thức chấm chọn tác phẩm dự thi

Hội đồng Nghệ thuật chấm chọn qua 02 vòng (Vòng sơ khảo và Vòng chung khảo), cụ thể:

5.1.1 Vòng sơ khảo

- Hội đồng Nghệ thuật chấm chọn ra 10 tác phẩm vào Vòng chung khảo. Ban Tổ chức thông báo công khai kết quả 10 tác phẩm vào Vòng chung khảo.

 - Tổ chức trưng bày lấy ý kiến nhân dân đối với 10 tác phẩm vào Vòng chung khảo trong thời gian 30 ngày. Kết thúc thời gian trưng bày, Ban Tổ chức tổng hợp các ý kiến tham gia, thông báo cho tác giả để hoàn thiện tác phẩm và nộp lại cho Ban Tổ chức (dự kiến trong thời gian 10 ngày).

5.1.2. Vòng chung khảo

 Hội đồng Nghệ thuật chấm 10 tác phẩm vào Vòng chung khảo qua 02 bước:

* Bước 1:

- Hội đồng Nghệ thuật nghe các tác giả thuyết trình, bảo vệ phương án của mình và chấm chọn ra 05 tác phẩm vào Chung kết. Ban Tổ chức thông báo công khai kết quả 05 tác phẩm vào Chung kết.

- Tổ chức trưng bày lấy ý kiến nhân dân đối với 05 tác phẩm vào Chung kết trong thời gian 10 ngày. Kết thúc thời gian trưng bày, Ban Tổ chức tổng hợp các ý kiến tham gia, thông báo cho tác giả để hoàn thiện tác phẩm và nộp lại cho Ban Tổ chức (dự kiến trong thời gian 05 ngày).

* Bước 2 (Chung kết):

- Hội đồng Nghệ thuật chấm 05 tác phẩm vào Chung kết để lựa chọn 01 tác phẩm đạt giải Nhất, 04 tác phẩm còn lại đạt giải Khuyến khích.

Tác phẩm đạt giải Nhất là tác phẩm được báo cáo trình Thành phố lựa chọn làm Biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu thực tế khi sử dụng làm biểu tượng chính thức của thành phố.

5.2. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) và Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành phố.

- 04 giải Khuyến khích, mỗi giải: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) và Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân thành phố

 - Các tác phẩm vào vòng chung khảo, mỗi tác phẩm được hỗ trợ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Mức hỗ trợ này là kinh phí đặt hàng đối với 05 tác giả.

- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả, đồng tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải hoặc người được tác giả, đồng tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền. Việc trao giải, Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện công khai; tác phẩm đạt giải Nhất được Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn làm biểu tượng của thành phố.

- Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải Nhất, Ban Tổ chức Cuộc thi không trao giải hoặc đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian dự thi.

6. Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả có tác phẩm dự thi

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật; Không được sử dụng biểu tượng đã đạt giải tại Cuộc thi này để tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Tác giả của tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định của pháp luật.

- Tất cả các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả tham gia cuộc thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu thực tế khi sử dụng làm biểu tượng chính thức của thành phố.

- Thực hiện đúng Thể lệ của Cuộc thi.

7. Bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm đạt giải

- Tác phẩm được lựa chọn làm biểu tượng thành phố Hải Phòng, tác giả nhận giải thưởng, bản quyền tác phẩm thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải. Thành phố Hải Phòng được sử dụng các tác phẩm đạt giải cho công tác tuyên truyền đối ngoại, không nhằm mục đích thương mại và không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào.

- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu thực tế khi sử dụng làm biểu tượng chính thức của thành phố.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng và Giấy chứng nhận đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp.

8. Ban Tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật, Tổ thư ký

8.1. Ban Tổ chức

Thành phần Ban Tổ chức gồm các thành viên thuộc các cơ quan: Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Ngoại vụ; Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng; Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng.

8.2. Hội đồng Nghệ thuật

- Hội đồng Nghệ thuật cuộc thi do Ban Tổ chức quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng Nghệ thuật gồm đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà chuyên môn có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp của Trung ương và của thành phố.

- Hội đồng Nghệ thuật làm việc theo nguyên tắc công tâm, khách quan và khoa học dựa trên tiêu chí do Ban Tổ chức đặt ra phù hợp với mục đích, yêu cầu của thành phố.

8.3. Tổ giúp việc Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội đồng Nghệ thuật

- Thành phần Tổ Thư ký gồm 03 thành viên thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

- Thành phần Tổ  giúp việc gồm 07 thành viên thuộc: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao.

9. Thông tin về cuộc thi

Mọi thông tin có liên quan đến Cuộc thi sẽ thường xuyên được cập nhật và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo Hải Phòng; Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; trên trang web: svhttdl.haiphong.gov.vn; hoặc liên hệ    theo địa chỉ của Ban Tổ chức cuộc thi.

Để Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, các tác giả trong và ngoài nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; các cơ quan báo chí trong cả nước.

 Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn