Thành công trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025

Năm 2020: Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ở mức cao so với bình quân chung cả nước và các địa phương khác

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nêu rõ: Năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn, ngoài dự báo của đại dịch COVID-19 nhưng thành phố đã thành công trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức cao so với bình quân chung cả nước và các địa phương khác.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại Kỳ họp


Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) thành phố ước đạt 11,22%, gấp khoảng 4 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (dự kiến tăng khoảng 2-3%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 84.199,2 tỷ đồng, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 50.000 tỷ đồng, giảm 16,1%; thu ngân sách địa phương đạt 34.199,2 tỷ đồng, tăn 17,2%, riêng thu nội địa đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 11%, cơ bản hoàn thành dự toán Trung ương giao. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,05%; kim ngạch xuất khẩu 18,95 tỷ USD, tăng 18,46%; sản lượng hàng qua cảng 142,8 triệu tấn, tăng 10,56%; tổng vốn đầu tư phát triển 172.250 tỷ đồng, tăng 13,49%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 15.333,3 tỷ đồng, tăng 1,93%.

Trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, Huyện Cát Hải đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Kiến Thụy, An Dương đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đang lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Thủy Nguyên đang khẩn trương thực hiện, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, bình quân các huyện đạt từ 5 – 7 tiêu chí. Triển khai thi công các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 8 xã thí điểm trên địa bàn thành phố. Thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn năm 2020.

Thành phố khởi công, khánh thành nhiều dự án, công trình lớn, có ý nghĩa phát triển đối với thành phố. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thiết thực. Lĩnh vực tư pháp, cải cách hành chính và công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI, là một dấu mốc quan trọng, là bước nhấn mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

5 năm 2016 - 2020: Thành phố hoàn thành vượt mức 12/20 chỉ tiêu

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, 5 năm 2016 - 2020, với sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của các cấp, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới với những kết quả nổi bật như:

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, hoàn thành vượt mức 12/20 chỉ tiêu, trong đó có: 7/12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao từ 1-3 năm; hoàn thành 7/20 chỉ tiêu về xã hội, môi trường; không hoàn thành duy nhất 1 chỉ tiêu là tuổi thọ trung bình. Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GRDP bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 13,94%/năm, gấp 1,34 lần mục tiêu đề ra (10,5%/năm), gấp 1,97 lần giai đoạn 2011-2015 (7,08%/năm) và gấp 2,06 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (6,78%/năm). Tạo bứt phá về huy động nguồn lực để đầu tư phát triển, nhất là thu ngân sách. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 ước đạt 564.295 tỷ đồng, cao gấp 1,28 lần mục tiêu đề ra (440.000 tỷ đồng) và gấp 3 lần giai đoạn 2011-2015 (188.355 tỷ đồng). Tiềm lực của thành phố được tăng cường, thu ngân sách nội địa năm 2020 đạt 30.000 tỷ đồng, gấp 2,32 lần năm 2015.


Các đại biểu dự Kỳ họp


Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng; hạ tầng đô thị được đầu theo hướng đồng bộ, hiện đại; không gian đô thị được mở rộng. Kết cấu hạ tầng giao thông đã có bước phát triển vượt bậc. Tài nguyên đất đai, khoáng sản được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, phát huy hiệu quả sử dụng đất; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng được tăng cường. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn, có nhiều cơ chế, chính sách mới vượt trội. Quốc phòng được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hình ảnh, vị thế và uy tín của Hải Phòng được nâng cao rõ nét.

Chủ đề năm 2021 của thành phố là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, năm 2021, thành phố chọn Chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Với mục tiêu: Tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Tiếp tục tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Phát triển, hiện đại hóa đô thị theo 3 hướng đột phá; xây dựng thành công mô hình thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Quang cảnh kỳ họp


Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 được đề ra như: Tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) đạt 13,5% so với năm 2020, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 19,2%; dịch vụ tăng 7,84%; nông, lâm và thủy sản tăng 1,06%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,02%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 6.600 USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 40,7%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 46,5%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 89.490,478 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 35.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 204 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 22,3 tỷ USD. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 159 triệu tấn. Khách du lịch đạt 8,25 triệu lượt. Xây dựng nông thôn mới: hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu hút 2,5 - 3,0 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,77%. Giải quyết việc làm cho khoảng 56.000 lượt người lao động. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%; nông thôn đạt 91%...

Chủ tịch UBND thành phố cũng nêu ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2021.

Đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021 - 2025, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, thành phố đang đứng trước thời cơ rất lớn. Hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố đã có bước phát triển quan trọng, môi trường đầu tư đã và đang thể hiện sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đây là nguồn lực quan trọng, định hướng cho sự phát triển bứt phá thành phố trong giai đoạn tới.

Với mục tiêu: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển bứt phá để đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đạt các tiêu chí đô thị loại I; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm dịch vụ logistics, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Định hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố sẽ tập trung: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển - logistics; du lịch - thương mại. Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ; trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển thành phố.


Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đọc các Tờ trình của UBND thành phố tại Kỳ họp


Tiếp tục chương trình Kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đọc các Tờ trình của UBND thành phố về: Kế hoạch tài chính thành phố 5 năm 2021 – 2025; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.


Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố đọc các Tờ trình của UBND thành phố tại Kỳ họp


Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố đọc các Tờ trình của UBND thành phố về: Biên chế công chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố năm 2021; Mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn thành phố; Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.


Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đọc các Tờ trình của UBND thành phố tại Kỳ họp


Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đọc các Tờ trình của UBND thành phố về: Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Cho ý kiến (lần 3) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Kỳ họp cũng sẽ được nghe đại diện Thường trực HĐND thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; nghe báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; nghe báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2020, phương hướng, hiệm vụ năm 2021...


Phương Trang

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn