Tập huấn triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW về thi hành Điều lệ Đảng và một số văn bản mới

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 26/11, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và một số văn bản mới. Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 17 điểm cầu quận, huyện, đơn vị.


Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành một số văn bản quy định, hướng dẫn quan trọng về thi hành Điều lệ Đảng và về công tác cán bộ. Đây là những văn bản rất quan trọng nhằm cụ thể hóa, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra.


Quang cảnh Hội nghị


Các đại biểu dự Hội nghị


Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, trao đổi và tiếp thu những nội dung mới, để tiếp thu và triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt tại Hội nghị


Hội nghị được kết nối đến 17 điểm cầu


Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề về: Một số điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Một số nội dung mới trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 27/9/2021 về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung; Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn