Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

(Haiphong.gov.vn) - Thời gian qua, tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trong cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc như trẻ em bị rơi ở các tòa nhà cao tầng, đuối nước, điện giật, bỏng, tai nạn giao thông, tường đè... trong đó có những trường hợp trẻ em đã bị tử vong. Để bảo vệ an toàn cho trẻ em trên địa bàn thành phố, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn hoặc tử vong do tai nạn, thương tích, ngày 7/4/2021, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 2195/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em gửi các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương yêu cầu:

Một là, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận huyện tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng “Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt, chú trọng công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông và trẻ bị rơi, ngã.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, lớp học để đảm bảo an toàn cho trẻ em và thực hiện cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trẻ em.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em.

Hai là, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đẩy mạnh việc triển khai Mô hình “Ngôi nhà an toàn” và Mô hình “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”; lồng ghép việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em vào Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em hằng năm. Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó tập trung vào các loại hình tai nạn thương tích thường gặp như: Rơi, ngã, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, ngộ độc.

Ba là, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mô hình “Trường học an toàn”, “Nhà trẻ, mẫu giáo an toàn”; phòng, chống tai nạn rơi, ngã và đuối nước cho trẻ em. Tăng cường nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó, chú trọng đến phòng, chống đuối nước và rơi, ngã cho trẻ em. Vận động, tạo điều kiện cho học sinh tham gia học bơi vào dịp hè. Chủ động kiểm tra, phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh trong trường học để kịp thời xử lý.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ

Bốn là, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn”; tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phòng chống tai nạn đuối nước cho cán bộ y tế thôn, tổ dân phố; tư vấn, hướng dẫn sơ cấp cứu cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ khi có tai nạn thương tích xảy ra với trẻ em; tổng hợp số liệu trẻ em (từ 0 đến dưới 16 tuổi) bị tai nạn thương tích đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội hàng năm theo quy định.

Năm là, Sở Xây dựng chỉ đạo việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng, khu nhà chung cư cao tầng; có biện pháp khắc phục ngay khi phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em trong các công trình xây dựng.

Sáu là, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát các công trình chứa nước, sông, ao, hồ, các khu vực nước sâu nguy hiểm, các công trình thủy lợi thường xẩy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em để chỉ đạo lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo và triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa đuối nước cho trẻ em.       

Bảy là, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết của việc cho trẻ em học bơi, phát động phong trào dạy bơi - học bơi trong cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các bể bơi, điểm dạy bơi, kiên quyết xử lý các điểm dạy bơi và học bơi không an toàn; nâng cao chất lượng dạy bơi cho trẻ em thành phố. Thực hiện hỗ trợ dạy bơi cho trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

Tám là, Sở Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, chú trọng phòng, chống đuối nước trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra giao thông, đặc biệt là các bến đò ngang, bến tầu, phà để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt việc đảm bảo và tuân thủ các điều kiện an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy.

Chín là, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; ưu tiên việc phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Mười là, Công an thành phố tăng cường công tác chỉ đạo tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các phương tiện chở khách ngang sông như bến đò, bến phà. Chú trọng tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Mười một, đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, Hội Nông dân thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố: Lồng ghép các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp các đơn vị liên quan nâng cao nhận thức, vận động hội viên tăng cường quản lý, giám sát con, em mình nhằm giảm thiểu các trường họp tử vong do tai nạn thương tích đặc biệt là đuối nước; tham gia xây dựng môi trường an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Mười hai, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện:

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em hằng năm tại địa phưong, trong đó tăng cường hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Tiếp tục chỉ đạo thực việc triển khai Mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” và “Cộng đồng an toàn” trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo đơn vị chức năng, thường xuyên kiểm tra các điểm trông giữ trẻ, các bể bơi, bến đò ngang, bến phà các công trình xây dựng, khu du lịch... rà soát, phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em, có biện pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác xã hội hóa, có các chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng các điểm vui chơi an toàn, các bể bơi; tăng cường hoạt động phổ cập bơi cho trẻ em nhằm hạn chế tai nạn thương tích trẻ em.

Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em tử vong do tai nạn thương tích.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động Thương binh và xã hội để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Hồng Nhung – Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn