Sở Y tế hướng dẫn công tác cách ly và xét nghiệm theo chỉ đạo mới

(Haiphong.gov.vn) - Căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19; Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng tại Công văn số 4729/UBND-VX ngày 15/7/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố vừa đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:

Về công tác cách ly:

Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (CDC) tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hàng ngày cập nhật và thông tin kịp thời về hướng dẫn cách ly đối với các khu vực có ca bệnh lên Cổng Thông tin điện tử của thành phố, Sở Y tế để các địa phương thực hiện.

Cách ly tập trung

Đối tượng cách ly tập trung gồm:

. Các trường hợp tiếp xúc gần (Fl): là tất cả những người đã tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với bệnh nhân trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát cho đến khi bệnh nhân được cách ly y tế (nếu là người lành mang trùng thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính vơi SARS-CoV-2).

. Các trường hợp đến/về Hải Phòng từ các ổ dịch, khu vực, vùng phong tỏa tại các tỉnh, thành phố (theo bảng Hướng dẫn cách ly cập nhật của CDC Hải Phòng).

. Các trường hợp chuyên gia, người nhập cảnh về Việt Nam.

Thời gian cách ly: 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng với yếu tố nguy cơ/ngày đến, về Hải Phòng. Hết thời gian cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú 7 ngày tiếp theo. Đối với các trường hợp F1 không thể vào cách ly tập trung (bệnh lý nền, bệnh lý nặng, phụ nữ có thai/nuôi con nhỏ...) thực hiện cách ly tại nhà 21 ngày.

Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, cơ sở cách ly tập trung bàn giao cho địa phương nơi có công dân cư trú để tiếp tục giám sát, quản lý cách ly tại nhà/nơi cư trú. Đối với các trường hợp là công dân của các tỉnh, thành phố khác trước khi dự kiến ngày hết hạn cách ly tập trung 3 ngày, gửi danh sách về Sở Y tế để thông báo cho các tỉnh, thành phố nơi có công dân lưu trú tiếp tục quản lý, giám sát cách ly.

Cách ly tại nhà/ nơi lưu trú

Đối tượng cách ly tại nhà/nơi lưu trú gồm:

. Các trường hợp liên quan dịch tễ: người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong khoảng thời gian từ 4 đến 14 ngày trước khi khởi phát cho đến khi bệnh nhân được cách ly y tế, người đến các địa điểm cùng thời gian với bệnh nhân nhưng không rõ có tiếp xúc gần. Thực hiện cách ly cả gia đình tại nhà/nơi lưu trú.

. Các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2): là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ ngày đầu tiên F1 tiếp xúc với ca bệnh cho đến khi F1 được cách ly y tế.

. Người đến/về Hải Phòng từ các địa phương (xã, huyện, tỉnh) có ca bệnh nhưng không phải các ổ dịch, khu vực, vùng phong tỏa (theo bảng Hướng dẫn cách ly cập nhật của CDC Hải Phòng).

. Các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung.

. Các bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi điều trị khỏi được ra viện.

Thời gian cách ly:

. Các trường hợp F2: 7 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với Fl. Trong trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần (ngày 1, 7) thì kết thúc việc cách ly tại nhà đối với F2.

. Các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung: 7 ngày tính từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung.

. Các bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi điều trị khỏi được ra viện: 14 ngày kể từ ngày ra viện.

. Các trường hợp còn lại: 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với yếu tố nguy cơ/ngày đến, về Hải Phòng.

Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm giám sát, quản lý việc thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú. Tuyệt đối không để các trường hợp này rời khỏi nơi cách ly tại nhà/nơi lưu trú khi chưa được sự đồng ý (cho phép) của cơ quan có thẩm quyền. Hướng dẫn người đã hoàn thành cách ly tại nhà/nơi cư trú tiếp tục thực hiện tự theo dõi sức khỏe, hạn chế di chuyển đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo; trong thời gian cách ly tại nhà/nơi cư trú và theo dõi sức khỏe nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn.

Về công tác xét nghiệm

Lịch lấy mẫu xét nghiệm:

Cách ly tập trung: Lấy mẫu làm xét nghiệm Realtime PCR vào các ngày 1, 7, 14 trong thời gian cách ly tập trung và ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly tại nhà. Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3-4 đế phát hiện sớm ca mắc.

Cách ly tại nhà:

. Các trường hợp F1 không thể vào cách ly tập trung (bệnh lý nền, bệnh lý nặng, phụ nữ có thai/nuôi con nhỏ...): Lấy mẫu làm xét nghiệm Realtime PCR vào các ngày 1, 7, 20.

. Các trường hợp liên quan dịch tễ: người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong khoảng thời gian trong khoảng thời gian từ 4 đến 14 ngày trước khi khởi phát cho đến khi bệnh nhân được cách ly y tế, người đến các địa điểm cùng thời gian với bệnh nhân nhưng không rõ có tiếp xúc gần: Lấy mẫu làm xét nghiệm Realtime PCR vào các ngày 1, 7, 14.

. Các trường hợp mắc COVID-19 sau khi điều trị khỏi được ra viện về cách ly tại nhà: Lấy mẫu làm xét nghiệm Realtime PCR vào ngày 14.

Cách thức lấy mẫu, xét nghiệm: lấy, thực hiện xét nghiệm mẫu đơn.

Đơn vị lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm:

. Trung tâm Y tế các quận, huyện, các cơ sở cách ly y tế lấy mẫu gửi về các cơ sở xét nghiệm theo phân công tại Công văn 1924/SYT-NVY ngày 11/5/2021 của Sở Y tế về việc phân công các đơn vị làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

. Riêng đối với mẫu của các trường hợp Fl, mẫu chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, mẫu công dân Việt Nam giải cứu từ các nước về, mẫu trường hợp liên quan gửi về CDC Hải Phòng làm xét nghiệm.

Giao phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan: Hướng dẫn các đơn vị về các đối tượng được xét nghiệm miễn phí, thu phí; cách thức thu phí; mức thu theo quy định của Bộ Y tế, UBND thành phố. Thực hiện công tác thanh quyết toán cho các đơn vị. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất mua sắm, cấp phát hóa chất sinh phẩm, môi trường và các vật tư y tế... đảm bảo cho công tác lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm.

Về các công tác phòng, chống dịch khác:

Sở Y tế yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ; các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan: tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở những nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao theo chỉ đạo của thành phố, lưu ý các đối tượng phục vụ các ngành kinh doanh ăn uống, dịch vụ lưu trú, siêu thị, lái xe, phụ xe... Khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, điều phối nhân lực hướng dẫn khai báo y tế và xét nghiệm test nhanh tại các chốt cửa ngõ vào thành phố.

Sở Y tế đề nghị:

. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chủ động bố trí chỗ ở lại cho các trường hợp lái xe vận chuyển hàng hóa đi đến/đi qua vùng/địa phương có dịch; không cho về nhà để đảm bảo duy trì lưu thông hàng hóa và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra nơi ở tập trung của các trường hợp lái xe nói trên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho người lái xe, phụ xe theo chỉ đạo của UBND thành phố.

. UBND các quận, huyện tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú; siêu thị... thực hiện xét nghiệm định kỳ (tần suất 5-7 ngày/lần) cho nhân viên phục vụ để sớm phát hiện các trường hợp nghi/mắc và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Hồng Nhung - Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn