Sở Thông tin và Truyền thông duy trì kết quả tốp đầu trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 16/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam dẫn đầu Đoàn kiểm tra cải cách hành chính làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành và triển khai hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã vận hành, khai thác hiệu quả tại 100% Sở, ban, ngành, quận, huyện và xã, phường, thị trấn. Hệ thống cung cấp 585 dịch vụ công trực tuyến, gồm 165 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 420 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Việc vận hành Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã phát huy hiệu quả, tính riêng trong năm 2020, Hệ thống tiếp nhận tổng số 594.049 hồ sơ.

Thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) hoàn thành việc kết nối nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia để sẵn sàng việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hiện đang thực hiện thí điểm thanh toán trực tuyến với 7 dịch vụ công mức độ 4.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lương Hải Âu báo cáo tại buổi kiểm tra

Nhằm đẩy mạnh hỗ trợ người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan hoàn thành xây dựng 40 video hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng tải trên cổng dịch vụ công. Tổ chức đường dây nóng hỗ trợ vận hành hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Về công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở được đưa lên cổng thông tin điện tử. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả gắn với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Sở đã thực hiện thu phí, lệ phí bằng các hình thức không dùng tiền mặt như thanh toán qua thẻ, thanh toán điện tử. Theo thống kê, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/12/2020, Sở tiếp nhận mới tổng số 733 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 716 hồ sơ, đang giải quyết 15 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến qua mức độ 3 đạt trên 77%.

Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức. Thực hiện thắt chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phát huy tính sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc để nâng cao hiệu quả phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2020, Sở đã hoàn thành 208/271 nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được UBND thành phố giao, đang triển khai 63 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn, là đơn vị có tỷ lệ hoàn thành đúng hạn cao trong khối sở, ngành; được UBND thành phố biểu dương, khen thưởng tại 03 văn bản, không bị phê bình, nhắc nhở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong thời gian qua, cụ thể: đã phối hợp làm tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí truyền thông, đặc biệt trong đợt tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; phản bác, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang các bó cáp, góp phần chỉnh trang đô thị; Sở đã duy trì được kết quả tốp đầu trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong toàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, trong thời gian tới Sở tiếp tục tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chỉ đạo điều hành; Xây dựng và triển kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố; Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố có những giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích, tăng tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên toàn thành phố; Hoàn thành việc tham mưu thành lập Tổng đài dịch vụ hành chính công; Chỉ đạo vận hành và kiểm tra thường xuyên, hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố; Thực hiện sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị thuộc Sở theo Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 03/12/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Duy trì hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Tập trung thực hiện tốt việc lập hồ sơ công việc và lưu trữ hồ sơ công việc.

V.H.N

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn