Quyết định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Kiến An

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Kiến An.

Theo Quyết định, UBND thành phố phê duyệt bổ sung 2 dự án công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 1,35 ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Kiến An.

Tại Quyết định này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND quận Kiến An và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Kiến An theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì cùng UBND quận Kiến An kiểm tra, rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của quận; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, hướng dẫn UBND quận Kiến An và chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

UBND quận Kiến An có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của phát luật hiện hành. Các nội dụng khác tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố không thay đổi.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn