Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 9/4/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019 theo Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả đánh giá được thể hiện cụ thể trong Bảng tổng hợp đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019 và các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức công bố công khai kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quy định. Gửi kết quả đánh giá kèm theo hồ sơ đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn