Phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ, phục vụ công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của thành phố

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2022-2030.

Việc công bố các tài liệu lưu trữ thành phố nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng phát triển KTXH của đất nước nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử.

Công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài liệu góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và đất nước - Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Theo đó, UBND thành phố tổ chức thu thập tài liệu về Lưu trữ  lịch sử theo Luật Lưu trữ; số hóa tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử thành phố giai đoạn 2019 - 2022; xây dựng và triển khai Đề án số hóa tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử thành phố giai đoạn 2023 – 2025; sưu tầm tài liệu quý hiếm về Hải Phòng; thực hiện chỉnh lý tài liệu, bồi nền tài liệu, xử lý khối tài liệu ảnh bị sai sót thiếu thông tin trước khi đưa ra công bố…

Tài liệu lưu trữ được tổ chức công bố thông qua trưng bày triển lãm (bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) qua từng giai đoạn, như: Tổ chức trao trả hồ sơ đi B cho cán bộ đi B trên địa bàn các quận, huyện thành phố Hải Phòng nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/2/2022); 9 lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần thứ 9 qua tài liệu lưu trữ (1963 – 2023); Địa giới hành chính Hải Phòng qua tài liệu lưu trữ; Hải Phòng 70 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2025); Hải Phòng trong công cuộc đổi mới qua tài liệu lưu trữ (1986 – 2026)…

Theo yêu cầu của Kế hoạch, tài liệu lưu trữ phải đảm bảo tính trung thực, độ chính xác cao về mặt nội dung và hình thức của tài liệu lưu trữ; việc công bố tài liệu lưu trữ phải gắn với yêu cầu, mục đích, đối tượng và thực tiễn tại thành phố. Song song với đó là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên đối với đội ngũ làm nhiệm vụ công bố tài liệu lưu trữ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trong công tác công bố tài liệu lưu trữ: hạ tầng CNTT, các trang thiết bị cho công tác công bố tài liệu…

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn