Nghiệm thu kết quả thực hiện nghiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

UBND thành phố ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá vược xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”.

Tại Quyết định, UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ công bố và quản lý sau nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá vược xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”, do Thạc sĩ Trần Thị Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp làm Chủ nhiệm Đề tài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan xem xét sử dụng kết quả nghiên cứu Đề tài trong việc quản lý hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thành phố. Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài phục vụ hoạt động của đơn vị theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn