Liên đoàn Lao động thành phố triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 25/01, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Đào Trọng Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì Hội nghị

Thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”; tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và triển khai Chủ đề hoạt động năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, với mục tiêu trong năm 2022 và 2023, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước đóng góp 01 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn.

Sáng kiến tham gia chương trình là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hoạt động công đoàn, giải pháp phòng chống dịch COVID-19 hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ, ngành ở các lĩnh vực.

Các sáng kiến phải có tính mới trong phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và được Hội đồng sáng kiến hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận. Sáng kiến đã được áp dụng hoặc áp dụng thử nghiệm (trong thời gian ngắn) tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực (bằng tiền hoặc lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng, lợi ích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp). Đề tài được nghiệm thu và ứng dụng trong thực tế từ tháng 9/2021, đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận hiệu quả ứng dụng thực tế. Trong trường hợp sáng kiến, đề tài có nhiều tác giả, thành viên thì công nhận cho chủ nhiệm đề tài hoặc tác giả, thành viên đề tài có tỷ lệ đóng góp cao nhất.

Đồng chí Vũ Ngọc Thức - Trưởng Ban Chính sách pháp luật phổ biến kế hoạch

Hưởng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng phấn đấu có 45.000 sáng kiến tham gia. Trong đó, phấn đấu đưa 20.000 sáng kiến vào ứng dụng trong giai đoạn 01 từ ngày 01/9/2021 đến ngày 31/5/2022; phấn đấu đưa 25.000 sáng kiến vào ứng dụng trong giai đoạn 02 từ ngày 01/6/2022 đến ngày 01/9/2023. Phấn đấu mỗi giai đoạn, có ít nhất 15% đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động thuộc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố có sáng kiến tham gia Chương trình.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ kinh phí là 100.000 đồng/01 sáng kiến khi đăng ký thành công lên phần mềm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được phê duyệt và được Công đoàn cơ sở tổng hợp báo cáo. Công đoàn cơ sở cân đối nguồn kinh phí của đơn vị được chi để hỗ trợ công tác nghiên cứu, viết sáng kiến với mức tối đa là 200.000 đồng/01 sáng kiến. Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Công đoàn cơ sở báo cáo và phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động viết sáng kiến và hỗ trợ, khen thưởng cho các sáng kiến của đơn vị khi tham gia Chương trình.

Hồng Nhung

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn