Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa UBND thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 29/7, UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa UBND thành phố với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Dự về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Dự về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu chào mừng


Phát biểu chào mừng Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại thành phố Hải Phòng, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy nhấn manh, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Thời gian qua, Hải Phòng đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định, khoa học công nghệ đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, trên thực tế, những đóng góp này còn khá khiêm tốn. Với mục tiêu phát triển đặt ra rất lớn đối với thành phố Hải Phòng hiện nay, việc phát triển khoa học công nghệ của thành phố so với yêu cầu về khoa học công nghệ trong tình hình mới còn hạn chế. Vì vậy, cuộc làm việc hôm nay là cơ hội để Hải Phòng tranh thủ ý kiến định hướng, chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Hải Phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác, phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại cuộc làm việc


Báo cáo về kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020 - 2021 của thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, từ năm 2020 đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng và triển khai hơn 20 quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030, các quy chế, quy định nhằm triển khai các nghị quyết, chương trình của Trung ương, xác định mục tiêu, định hướng và tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố. Đồng chí nêu rõ, với sự đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào mức tăng trưởng GRDP tăng đáng kể, năm 2020 đạt 40,43%; năm 2021 đạt 41%.

Triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển tài sản trí tuệ, thành phố đã hỗ trợ hơn 30 doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; 8 doanh nghiệp triển khai dự án ứng dụng, sản xuất thử nghiệm; 9 dự án phát triển tài sản trí tuệ; 4 doanh nghiệp xây dựng đề án chuyển đổi số; 15 dự án nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm hàng hóa thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ quản trị chất lượng tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của các nước tiên tiến.. nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng tốt, có sức cạnh tranh cao trên thị trường. 2 năm qua, thành phố lựa chọn 10 đơn vị để hỗ trợ phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cấp mới 11 Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.


Quang cảnh cuộc làm việc


Thành phố đang tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch: chuyển đổi số; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; áp dụng 5S; kiện toàn bộ phận 1 cửa hiện đại, tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại và thân thiện tại cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ của thành phố. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 đối với 100% TTHC trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa có điểm nhấn, chưa tạo được sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chưa có các nghiên cứu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; thị trường khoa học và công nghệ chưa phát triển mạnh; nguồn lực dành cho hoạt động khoa học và công nghệ còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chậm đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất; năng lực hoạt động của một số tổ chức khoa học và công nghệ còn hạn chế, chưa được đầu tư nâng cấp, thiếu tính mạng lưới, số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ chưa nhiều…


Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại chương trình làm việc


Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc


Chủ tịch UBND thành phố cho biết, mục tiêu của thành phố phấn đấu đến năm 2030 xác định: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo 3 trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển và logistics, du lịch và thương mại để Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo của vùng Bắc Bộ; trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước vào năm 2025; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ với các ngành nghề hàng hải, đại dương học, kinh tế biển vào năm 2030.


Bộ Khoa học và Công nghệ trao quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố


Lãnh đạo thành phố trao quà lưu niệm cho Bộ Khoa học và Công nghệ


Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc ứng dụng và thúc đẩy khoa học công nghệ; việc huy động xã hội hóa trong hoạt động khoa học công nghệ; kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; công tác chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng; xây dựng hệ dữ liệu mở phục vụ cho doanh nghiệp và người dân; công tác đào tạo nguồn nhân lực; cơ chế tài chính để khuyến khích các sản phẩm nghiên cứu liên quan đến khoa học công nghệ...


Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc


Phát biểu tại chương trình ký kết, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Hải Phòng trong hoạt động khoc học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Thành phố đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xem đây là động lực phát triể. Đồng chí nhận định, với lợi thế lớn về nguồn nhân lực khoa học công nghệ khi có nhiều trường Đại học đóng trên địa bàn sẽ là điều kiện thuận lợi để Hải Phòng phát triển lĩnh vực này trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của thành phố để có ý kiến với các bộ, ngành liên quan về các cơ chế chính sách. Đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp, nghiên cứu, đào tạo chuyên gia, cử cán bộ đi nghiên cứu; đề nghị các Vụ thuộc Bộ và thành phố Hải Phòng sớm cụ thể hóa các nội dung ký kết hôm nay thành các chương trình hành động cụ thể.


UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ Ký kết chương trình phối hợp


Tại chương trình, UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ đã Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 với 5 nội dung phối hợp: Hỗ trợ Hải Phòng trở thành địa phương thí điểm về triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đánh giá, thẩm định công nghệ và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Hỗ trợ hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ xây dựng Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Hoàng Tùng - Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn