Kết quả kiểm tra điều kiện bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất G68A, lô GVI Dự án Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra điều kiện bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất G68A, lô GVI Dự án Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng, cụ thể như sau:

1. Thông tin về Dự án:

- Tên Dự án: Dự án Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng.

- Địa điểm xây dựng: tại phường Ạnh Dũng, quận Dương Kinh.

- Quy mô công trình: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: San lấp, thoát nước mưa, giao thông, xây kè, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc; xây dựng công trình nhà ở gồm các lô biệt thự đơn, biệt thự ghép và các căn nhà liền kề, tổng diện tích đất thực hiện Dự án 144.405,0m2.

- Chủ trương đầu tư: UBND thành phố có Thông báo số 655/TB-UB ngày 29/10/2002 về việc chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Anh Dũng, huyện Kiến Thụy (nay là phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) của Công ty TNHH Thương mại Mê Linh; tiến độ thực hiện từ tháng 1/2003 đến tháng 12/2008.

2. Về hồ sơ sử dụng đất:

UBND thành phố ban hành Quyết định số 3113/QĐ-UB ngày 6/12/2002 về việc giao đất cho Công ty TNHH Thương mại Mê Linh để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở biệt thự bán theo cơ chế kinh doanh tại xã Anh Dũng, huyện Kiến Thụy (nay là phường Anh Dũng, quận Dương Kinh), với tổng diện tích: 144.405,0m2.

UBND thành phố có Quyết định số 2526/QĐ-UB ngày 23/10/2002 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu nhà ở Anh Dũng, huyện Kiến Thụy (nay là phường Anh Dũng, quận Dương Kinh).

Ngày 18/3/2014, UBND thành phố có Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng do Công ty TNHH Thương mại Mê Linh làm chủ đầu tư tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh với diện tích: 144.405,0m2, điều chỉnh quy hoạch như sau:

-    Diện tích xây dựng nhà ở: 71.360,0m2
-    Diện tích đất cây xanh, thể dục thể thao: 9.134,7m2
-    Diện tích đất công trình công cộng: 6.263,1m2
-    Diện tích đất giao thông nội bộ, bãi xe: 28.042,2m2
-    Diện tích đất giao thông công cộng, sử dụng chung: 29.250,0m2

Sau khi Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận Dương Kinh đã hoàn thiện hồ sơ, cấp 72/319 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong tổng 319 lô (tương ứng với diện tích 71.3 60,0m2) đất xây dựng nhà ở cho Công ty TNHH Thương mại Mê Linh, (trong đó bao gồm thửa G68A, lô GVI xin thẩm định đợt này).

3. Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong Dự án:

Công ty TNHH Thương mại Mê Linh đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong Dự án Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng, đảm bảo kết nối hạ tầng chung trong khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong Dự án.

4. Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng:

Công ty TNHH Thương mại Mê Linh đã cung cấp bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công đối với thửa đất đề nghị thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án đợt này.

Công ty TNHH Thương mại Mê Linh đã xây dựng công trình, nhà ở tại thửa đất số G68A, lô VI theo đúng Điều chỉnh Quy hoạch quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công công trình, nhà ở của Dự án; thiết kế xây dựng đã được Sở Xây dựng thẩm định tháng 11/2003 và Sơ đồ tài sản gắn liền với đất theo hiện trạng do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường đo vẽ, lập ngày 28/9/2020.

5. Đối chiếu quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013; Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; khoản 1,2 Điều 118 và khoản 1 Điều 119 Luật Nhà ở năm 2014, Công ty TNHH Thương mại Mê Linh đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đối với 01 căn nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, tại thửa đất số G68A, lô VI (trừ trường hợp người mua nhà ở là tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Dự án Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo: Công ty TNHH Thương mại Mê Linh đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại thửa đất số G68A, lô VI thuộc Dự án khu nhà ở biệt thự Anh Dũng tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (trừ trường hợp người mua nhà ở là tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Đề nghị Công ty TNHH Thương mại Mê Linh đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để nộp hồ sơ theo quy định.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn