Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và UBKT Thành ủy

A. KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XVI

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã bầu 01 lần đủ 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các đồng chí có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố

 1.  

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

ĐỖ MẠNH HIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1.  

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

 1.  

LÊ KHẮC NAM

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

PHẠM VĂN HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ

 1.  

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

 1.  

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Giám đốc Công an thành phố

 1.  

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố

 1.  

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Tài chính

 1.  

BÙI ĐỨC QUANG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

NGUYỄN HOÀNG LONG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chánh Văn phòng Thành ủy

 1.  

TỐNG VĂN BĂNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

 1.  

ĐÀO PHÚ THÙY DƯƠNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Thành Đoàn

 1.  

NGUYỄN ANH TUÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Ngoại vụ

 1.  

NGUYỄN ĐỨC THỌ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

 1.  

PHÙNG VĂN THANH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Xây dựng

 1.  

PHẠM VĂN THÉP

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1.  

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

 1.  

ĐOÀN VĂN RỸ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

 1.  

PHẠM ĐỨC TUYÊN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

 1.  

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền

 1.  

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy Lê Chân

 1.  

NGUYỄN VĂN TUẤN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy Hải An

 1.  

BÙI THỊ HỒNG VÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn

 1.  

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương

 1.  

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

 1.  

VŨ DUY TÙNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão

 1.  

ĐỖ XUÂN TRỊNH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy

 1.  

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng

 1.  

PHẠM QUỐC KA

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo

 1.  

TRẦN QUANG TƯỜNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ

 1.  

PHẠM XUÂN THANH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

 1.  

ĐẶNG ĐÔNG ANH

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1.  

PHẠM NGỌC DƯƠNG

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

VŨ THỊ KIM LIÊN

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố

 1.  

PHẠM TUYÊN DƯƠNG

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP

 1.  

TRẦN THU HƯƠNG

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố

 1.  

PHẠM HƯNG HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố

 1.  

LÃ THANH TÂN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

 1.  

TRẦN VIỆT TUẤN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 1.  

NGUYỄN THỊ THU

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 1.  

LÊ QUỐC TIẾN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 1.  

TRẦN ANH CƯỜNG

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế

 1.  

PHẠM VĂN TUẤN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

 1.  

BÙI HÙNG THIỆN

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra thành phố

 1.  

PHẠM VĂN KHANH

Bí thư  Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Kiến An

 1.  

ĐÀO VĂN NINH

Bí thư Quận ủy Dương Kinh

 1.  

PHẠM QUANG HIỂN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải

 1.  

TRẦN THỊ QUỲNH TRANG

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố

 1.  

TRẦN VĂN TOAN

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng

 

B. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ.

I. Kết quả bầu cử Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI gồm 15 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

 LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ khoá XV, Chủ tịch HĐND thành phố

 1.  

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy Khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

 1.  

ĐỖ MẠNH HIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV

 1.  

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

 1.  

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

 1.  

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Công an thành phố

 1.  

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

 1.  

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Sở Tài chính

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Thành ủy, Bí thư  Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền

 1.  

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân

 1.  

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

 1.  

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương

 1.  

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

II. Kết quả bầu Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư Thành uỷ khóa XVI, kết quả cụ thể:

1. Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ khoá XVI.

2. Hội nghị đã bầu 02 Phó Bí thư Thành uỷ khoá XVI, gồm các đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

(2) Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV.

III. Kết quả bầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI gồm 09 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

 NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

UVTVTU khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

ĐẶNG ĐÔNG ANH

UVTU khoá XVI, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XV

 1.  

NGUYỄN HẢI BÌNH

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV

 1.  

PHẠM KHẮC TUYẾN

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV

 1.  

ĐOÀN VĂN ROANH

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV 

 1.  

PHẠM ĐỨC THÁI

Trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Cơ quan UBKT Thành ủy

 1.  

VŨ THÀNH TÔ

Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Cơ quan UBKT Thành ủy

 1.  

ĐOÀN PHỤNG TRINH

Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan UBKT Thành ủy

 1.  

NGUYỄN THỊ HOÀI GIANG

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan UBKT Thành ủy

IV. Bầu đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn