Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai có hiệu quả, đúng lộ trình các nội dung Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. Tổ chức đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện Nghị quyết. Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên cũng như cảnh quan du lịch, tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận Vinh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022. Từng bước đầu tư áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thủy sản nhằm nâng cao sản lượng, giảm thiểu tối đa sự xung đột ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường, du lịch; cung cấp sản phẩm thủy sản đặc thù có chất lượng cao phục vụ khách du lịch; thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo các quy định của pháp luật.

UBND thành phố yêu cầu: Các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến công tác triển khai thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. Việc thực hiện hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng lộ trình; tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, nhất là cho những người trực tiếp bị ảnh hưởng. Hoàn thành việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải đúng tiến độ.

Về tiến độ thực hiện, Giai đoạn 1: từ ngày 23/8/2021 đến ngày 31/12/2021; tập trung thực hiện việc hỗ trợ tháo dỡ đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại khu vực: Vịnh Lan Hạ, vịnh Trà Báu. Giai đoạn 2: từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022; thực hiện hỗ trợ tháo dỡ đối với 100% số cơ sở nuôi trồng thủy sản còn lại trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

UBND thành phố giao UBND huyện Cát Hải chủ trì, phối họp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; kịp thời xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Phương Trang

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn