Huyện An Dương triển khai kế hoạch và tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 23/11, UBND huyện An Dương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2020 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Thời gian qua, huyện An Dương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản thông qua các chính sách như: hỗ trợ giáo dục - đào tạo; chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động đối với lao động trên địa bàn các huyện nghèo; chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ kinh doanh, sản xuất… chính sách giảm nghèo đã và đang tiếp tục phát huy tác dụng, hỗ trợ có hiệu quả cho hộ nghèo. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32, Nghị quyết số 52 của HĐND thành phố về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo, người có công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025; huy động có hiệu quả xã hội hóa đối với công tác giảm nghèo; huyện cũng trích một phần ngân sách từ nguồn vượt thu để chi cho an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa nhà, hỗ trợ nguồn vốn sản xuất, kinh doanh thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 0,7% (409 hộ), hộ cận nghèo là 1,33% (776 hộ).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghe phổ biến kế hoạch và hướng dẫn quy trình rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH, Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Thế Quý nhấn mạnh mục đích của cuộc rà soát lần này là thống kê, tổng hợp chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo, từng nhóm đối tượng nghèo để đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2020; đề ra các giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc thực hiện chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 “đến năm 2025, huyện An Dương tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,2%, tiến tới không còn hộ nghèo”, nhất là huyện An Dương sẽ trở thành đơn vị hành chính cấp quận trước năm 2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Việc tiến hành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, không trùng lắp, bỏ sót đối tượng; đảm bảo công khai, dân chủ, phải có sự tham gia giám sát của các ngành liên quan, của người dân; phản ánh đúng thực trạng đời sống của Nhân dân làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội cho những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện và các phòng, ban, ngành, địa phương, trên cơ sở danh sách các hộ nghèo năm 2019, phối hợp khẩn trương, rà soát, đánh giá các tiêu chí của từng hộ nghèo, đề ra lộ trình, kế hoạch cụ thể; huy động các nguồn lực xã hội hóa, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng nhân dân và người thân để hỗ trợ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh từng bước thoát nghèo đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu mà kế hoạch đã đề ra.

P.D.T

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn