Hướng dẫn một số nội dung tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 1027/HDLN-LĐTBXH-TC-BHXH ngày 31/3/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - BHXH thành phố hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.


Ảnh minh họa


Để đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định, kịp thời thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, BHXH thành phố đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đơn vị sớm có văn bản đề nghị gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (trừ các doanh nghiệp do Bộ, ngành Trung ương quản lý, xem xét, giải quyết) để được xác nhận đủ điều kiện dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

2. Về hồ sơ gửi cơ quan BHXH:

Sau khi có văn bản xác nhận đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của các cơ quan quản lý nêu trên, đề nghị đơn vị gửi hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị;

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) (Mẫu D02-TS) theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Văn bản của cơ quan quản lý có thẩm quyền (phòng Lao động - Thương binh - Xã hội/phòng Tài chính - Kế hoạch/Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng) xác nhận đủ điều kiện dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

3. Về thời hạn giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tại cơ quan BHXH: Không quá 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ đầy đủ của đơn vị. 

4. Thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất:

- Kể từ tháng đơn vị được cơ quan có thẩm quyền nêu trên phê duyệt đến tháng 6/2020.

- Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH thành phố phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

5. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đơn vị vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản (3%), BHTNLĐ-BNN (0,5%), BHYT (4,5%) và BHTN (2%).

6. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian tạm dừng đóng thì đơn vị thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

7. Hết thời hạn tạm dừng đóng, đơn vị và người lao động tiếp tục đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng; số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH.

8. Trường hợp đơn vị thực hiện ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc: đề nghị đơn vị căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện.

BHXH thành phố đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn