Hội nghị Thành ủy lần thứ 2: Cho ý kiến về tổng kết công tác xây dựng Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 26/11, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021 - 2025.


Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá: Năm 2020, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Thành ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả quan trọng. Xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện kịp thời, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác cán bộ. Thành ủy, các cấp ủy đã có nhiều giải pháp thiết thực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng đạt những kết quả rõ nét. Công tác dân vận tiếp tục đi vào chiều sâu, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị


Vết kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, mặc dù chịu tác động của đại địch COVID-19, thành phố đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức cao so với bình quân chung cả nước và các địa phương khác, 11/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành mục tiêu kế hoạch, 7/18 chỉ tiêu kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 không hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Khởi công, khánh thành nhiều dự án, công trình lớn, có ý nghĩa đối với phát triển thành phố. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thiết thực. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị


Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,23%, không đạt kế hoạch (kế hoạch 16,5%), nhưng vẫn gấp hơn 4 lần tốc độ tăng trưởng chung cả nước (2 - 3%), xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 84.199,2 tỷ đồng, giảm 5,16% so với cùng kỳ, bằng 85,7% dự toán HĐND thành phố giao. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,05%; kim ngạch xuất khẩu 18,95 tỷ USD, tăng 18,46%; sản lượng hàng hóa qua cảng 142,8 triệu tấn, tăng 10,56%; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước tăng 1,93%. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và cạnh tranh bình đẳng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 172.250 tỷ đồng, tăng 13,49% so với cùng kỳ, trong đó vốn khu vực ngoài nhà nước và FDI chiếm 90,6%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài dự kiến đạt 1,6 tỷ USD, đạt kế hoạch đề ra.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá về những kết quả đạt được năm 2020: Công tác xây dựng Đảng đã được đặc biệt quan tâm, vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy được bảo đảm, phương thức lãnh đạo của Thành ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm tính bao quát, thiết thực, cụ thể, đạt kết quả rõ rệt, là một trong những yếu tố quyết định tới những kết quả thành công của năm 2020.


Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị


Về phát triển kinh tế - xã hội: Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, thành phố đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng  được Trung ương đánh giá là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất cả nước. Nhiều công hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế xã hội có quy mô lớn được khởi công và khánh thành, diện mạo đô thị, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ đều đạt được những kết quả quan trọng. Các chính sách về an sinh xã hội luôn đi đầu cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân thành phố được cải thiện, Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, tình hình kinh tế, chính trị thế giới sẽ có những biến động khó lường, đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát hiệu quả, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chung của đất nước và thành phố. Mặt khác, năm 2021, thành phố cũng có nhiều thuận lợi, đó là uy tín, vị thế của Hải Phòng đã được khẳng định, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố đã hấp dẫn hơn, Hải Phòng đang là địa chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong xu hướng chuyển dịch hiện nay.

Đồng chí nêu rõ, giai đoạn mới có ý nghĩa rất đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Về phát triển kinh tế - xã hội: đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng các đề án để chỉnh trang, cải tạo các dòng sông chảy qua nội đô, gắn với việc hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ trên toàn thành phố. Các quận trung tâm xây dựng kế hoạch và triển khai việc xây dựng các công viên cây xanh, các khu vực vui chơi, các công trình phục vụ cộng đồng tại địa điểm phù hợp.

Trong năm 2021, thành phố sẽ khởi công đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc Trung tâm hành chính, chính trị mới tại khu vực Bắc sông Cấm, đồng thời với việc quan tâm đầu tư đẩy nhanh quá trình đô thị hóa tại quận Dương Kinh, quận Kiến An và triển khai xây dựng, mở rộng, hoàn thành một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng khác. Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung xây dựng thành công mô hình thí điểm tại 8 xã đã được xác định, từ đó sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ, phấn đấu hoàn thành 100% số xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống thất thu thuế, thực hành tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả tuyệt đối của việc chi ngân sách, tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố. UBND thành phố cần đổi mới hơn nữa công tác quản lý, điều hành, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách TTHC nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội để tập trung đầu tư mạnh mẽ vào 3 trụ cột kinh tế chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch. Việc phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, tăng cường quốc phong an ninh, thực hiện chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố.


Quang cảnh Hội nghị


Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), cùng với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Thành ủy cần nghiên cứu, quán triệt kỹ bài phát biểu Kết luận Hội nghị cán bộ toàn quốc về tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 19/11/2020 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, từ đó mỗi đồng chí tự kiểm nghiệm, rút ra được những bài học cần thiết để hoàn thiện hơn nữa trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đảng viên trong giai đoạn mới của thành phố và đất nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy.

Về công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, Thành ủy sẽ tập trung xây dựng và triển khai đề án tổng thể về luân chuyển, điều động cán bộ các cấp, nhằm phát hiện, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, có khát khao cống hiến, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa tạo nguồn để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan tư pháp thành phố tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, quản lý thu chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng mà các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng Trung ương đã có kết luận. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị, từ nay đến tháng 5/2021, Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố phải tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, các cấp chính quyền, các cơ quan tổ chức chính trị xã hội cần phải khẩn trương triển khai ngay các công việc cần thiết, bảo đảm công tác bầu cử được tổ chức thành công.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn