Hạn chế tối đa việc lạm dụng yêu cầu nộp bản có chứng thực trong hồ sơ thủ tục hành chính

(Haiphong.gov.vn) – Để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa có chỉ đạo yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bản sao, bản sao có chứng thực, giá trị pháp lý của bản sao có chứng thực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao.

(Ảnh minh họa)

Khi tiếp nhận và giải quyết TTHC, trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao và yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính, không được yêu cầu bản sao có chứng thực.

Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao có chứng thực thì người dân được lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ bản chính, không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc xuất trình song song nhiều loại bản sao có chứng thực từ bản chính; không được đặt thời hạn có giá trị của bản sao có chứng thực trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.

Phó Chủ tịch yêu cầu phải tăng cường kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu; số hóa hồ sơ, số hóa kết quả TTHC, đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tái sử dụng số hóa kết quả giải quyết TTHC, bản sao điện tử từ bản chính trong hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; hạn chế tối đa việc lạm dụng yêu cầu nộp bản có chứng thực trong hồ sơ TTHC.

Đối với UBND cấp huyện, cấp xã cần tăng cường nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia khi các cơ quan và tổ chức cá nhân có nhu cầu.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố khuyến khích sử dụng bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu trong các giao dịch dân sự, kinh tế; không yêu cầu người lao động nộp bản sao có chứng thực trong thành phần hồ sơ đầu vào và giải quyết các chế độ của người lao động trong tổ chức, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc kiểm tra các Sở, ban, ngành, các địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ khắc phục tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực từ bản chính.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn