Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, vận dụng linh hoạt theo điều kiện đặc thù của thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 3/12, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.


Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy báo cáo tại cuộc làm việc


Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng thành phố đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, kịp thời ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ; tích cực tuyên truyền bằng hình thức phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với hoạt động Chữ thập đỏ, công tác nhân đạo; đội ngũ cán bộ Hội chữ thập đỏ các cấp cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất để các cấp Hội hoạt động. Các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ, cùng quan tâm chăm lo thiết thực cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; củng cố và phát triển tổ chức; quan tâm tập hợp, phát triển hội viên, thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các phong trào, các cuộc vận động, khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phát huy có hiệu quả. Hoạt động nhân đạo của các cấp Hội đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực, khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.


Đồng chí Cao Thị Phượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố báo cáo tại cuộc làm việc


Trong hơn 10 năm (2010 - 6/2021), tổng trị giá hoạt động nhân đạo thực hiện của Hội Chữ thập đỏ thành phố đạt hơn 485 tỷ đồng; đã trợ giúp 959.561 lượt đối tượng khó khăn, rủi ro bất hạnh trên địa bàn thành phố. Đã thành lập được 9 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện; thành lập 1 điểm hiến máu cố định tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam; trong 10 năm qua đã tiếp nhận được gần 291.686 đơn vị máu; Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong hoạt động hiến máu tình nguyện...


Đoàn kiểm tra phát biểu tại cuộc làm việc


Tại cuộc làm việc, Thành ủy Hải Phòng đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Nội vụ có cơ chế, chính sách phù hợp đối với hệ thống tổ chức Hội và thống nhất biên chế của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong toàn quốc. Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sớm thống nhất cơ chế việc vận động, quyên góp trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp, nhằm giảm bớt chồng chéo, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc. Đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thống nhất ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Hội Chữ thập đỏ các cấp; hướng dẫn mô hình tổ chức Hội tương đương cấp quận, huyện, xã, phường.


Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận cao công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra với tinh thần trách nhiệm, chu đáo, nghiêm túc. Đoàn kiểm tra nhất trí với đa số nội dung trong phần đánh giá nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm của thành phố trong thực hiện Chỉ thị 43.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt, tuyên truyền cụ thể Chỉ thị 43 và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, vận dụng linh hoạt theo điều kiện đặc thù của thành phố; đã chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan liên quan phối hợp với MTTQ, các đoàn thể trong các hoạt động liên quan đến chương trình của Hội Chữ thập đỏ đạt nhiều kết quả. Vai trò của Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận của thành phố đã phát huy được nhiệm vụ đầu mối tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ. Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ hoạt động gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương lưu ý Thành ủy Hải Phòng cần quan tâm những vấn đề đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra để tham khảo, chỉ đạo nghiên cứu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo biên tập, chỉnh lý, bổ sung vào báo cáo để đạt được yêu cầu toàn diện, tương xứng với kết quả của thành phố. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục tập trung quán triệt chương trình nhận đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, quán triệt sâu sắc đến các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang ở vị trí công tác nào cũng có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách nhân đạo của Đảng và phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong lĩnh vực này; tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan các cấp thực hiện Chỉ thị 43; hỗ trợ tạo điều kiện cho các cấp Hội Chữ thâp đỏ triển khai nhiệm vụ; chỉ đạo Ban Dân vận Thành ủy nghiên cứu, tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy có quyết sách để cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện chính sách nhân đạo thời gian tới, khắc phục được những khó khăn trong việc thực hiện Chỉ thị đã nêu...

Các kiến nghị, đề xuất của thành phố, Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ tổng hợp vào báo cáo chung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.


Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và sẽ chỉ đạo để bổ sung các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc hoàn thiện báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh, sau khi có Chỉ thị 43, Thành ủy, các cấp ủy, hệ thống chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và cụ thể hóa bằng các văn bản của mình. Cùng với sự phát triển về kinh tế, thành phố luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện qua đó tạo sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt. Công tác củng cố phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp đảm bảo đúng hướng dẫn, quy định, nội dung, phương thức hoạt động của Hội từ thành phố đến cơ sở ngày càng đa dạng, thiết thực hơn. Đồng thời đề nghị Đoàn kiểm tra tham mưu với Trung ương trong việc hỗ trợ các đối tượng ngày càng đa dạng, linh hoạt hơn từ đó thống nhất chung, kịp thời hướng dẫn từ Trung đến cơ sở thực hiện.

Hoàng Tùng - Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn