Đưa ứng dụng nền tảng Địa chỉ số Quốc gia gắn với Bản đồ số tại thành phố Hải Phòng vào sử dụng phục vụ các lĩnh vực kinh tế xã hội

Kế hoạch nhằm mục tiêu thu thập, cập nhật thông tin, từng bước hình thành CSDL Địa chỉ số của thành phố tích hợp với CSDL Địa chỉ số Quốc gia. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong)

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 194/KH-UBND về triển khai nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với Bản đồ số tại thành phố Hải Phòng với mục tiêu thu thập, cập nhật thông tin, từng bước hình thành CSDL Địa chỉ số của thành phố tích hợp với CSDL Địa chỉ số Quốc gia, nhằm chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các Bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; truyền thông, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Cùng với đó chủ trì, phối hợp với Bưu điện thành phố, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, các quận, huyện để thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành khi phát sinh nhu cầu quản lý, khai thác tại các ngành, địa phương.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các quận, huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp với Bưu điện thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông để rà soát, công nhận thông tin địa chỉ số đã được Bưu điện thành phố cập nhật.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện thành phố cung cấp dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa chỉ số để phát triển nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của thành phố.

UBND các xã, phường, thị trấn, Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập, cập nhật các trường thông tin và thông báo địa chỉ số, cơ sở dữ liệu địa chỉ số để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chủ động đưa ứng dụng Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại thành phố Hải Phòng vào sử dụng phục vụ các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bưu điện thành phố là đầu mối phối hợp với doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển nền tảng số, doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số để thu thập, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ chuyên ngành.

Kế hoạch triển khai các nội dung, gồm: tạo lập, cập nhật CSDL địa chỉ số của thành phố; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số như: tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ và các dịch vụ địa chỉ số khác. Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Bản đồ dịch tễ, Bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, Bản đồ Y tế, Bản đồ giáo dục, Bản đồ du lịch, Bản đồ nông sản, Bản đồ cột nước cứu hỏa, Bản đồ ngành Tài nguyên và Môi trường, Bản đồ ngành Giao thông vận tải …; tổ chức thông báo thông tin Mã địa chỉ số đến chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gán địa chỉ; tuyên truyền về chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, hiệu quả hoạt động của nền tảng địa chỉ số…

Trâm Bầu

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn