Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 9/8, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Trường Chính trị Tô Hiệu.


Quang cảnh cuộc làm việc


Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố trong thời gian qua đã góp phần đào tạo được đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo tại cuộc làm việc


Về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2020 - 2022: Năm 2020, tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố đạt 485/502 lớp (=96,6% kế hoạch năm), số học viên tham gia đạt 69.524/55.753 lượt học viên (=124,7%) vượt hơn so với dự kiến. Năm 2021, tổng số các lớp duy trì và các lớp khai giảng mới toàn thành phố đạt 547/507 lớp (đạt 107,9%, tăng 7,9% so với kế hoạch), số học viên đạt 77.932/55.628 lượt học viên (đạt 140,1%, tăng 40,1% so với kế hoạch). Năm 2022, theo kế hoạch thực hiện tối thiểu đạt 502 lớp đào tạo, bồi dường, với chỉ tiêu tối thiểu đạt 55.131 lượt học viên.

Đa số cán bộ, công chức, viên chức sau khi được cử đi đào tạo và bồi dưỡng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, công tác; bảo đảm được các tiêu chuẩn, điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng cơ cấu vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.


Các đại biểu dự cuộc làm việc


Các cấp ủy, chính quyền thành phố có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nội dung, chương trình có nhiều đổi mới, phù hợp với đối tượng, bảo đảm thiết thực và gắn liền với thực tiễn. Gắn kết quả học tập lý luận chính trị với tiêu chuẩn hóa cán bộ; coi việc học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng cán bộ, đảng viên, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng.

Về công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến nay, theo chuẩn mức 1, Trường Chính trị Tô Hiệu đã triển khai thực hiện đạt thêm được 2 tiêu chí, nâng tổng số đạt được là 41/55 tiêu chí, còn 14 tiêu chí chưa đạt; theo chuẩn mức 2 đã đạt thêm 2 tiêu chí, nâng tổng số đạt được là 33/65 tiêu chí, còn 32 tiêu chí chưa đạt.


Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc


Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu phát biểu tại cuộc làm việc


Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Trường Chính trị Tô Hiệu tham gia hội thảo, tọa đàm và nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ; tạo điều kiện cho giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu có trình độ tiến sĩ được hướng dẫn luận văn thạc sĩ; chủ trì hoặc tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ để hoàn thiện các tiêu chí thăng hạng đảm bảo yêu cầu về ngạch giảng viên cao cấp.


Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc làm việc


Các đại biểu cũng tham gia ý kiến những giải pháp hoàn thiện tiêu chí xây dựng Trường Chính trị Tô Hiệu thành trường chính trị chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời tập trung đánh giá về những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Thành ủy Hải Phòng. Trên tinh thần ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, các thành viên trong Đoàn công tác thảo luận làm rõ hơn những kiến nghị, đề xuất của Thành ủy Hải Phòng và Trường Chính trị Tô Hiệu.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc làm việc


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác cán bộ; chú ý xây dựng các Đề án làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của Thành ủy, chỉ đạo bài bản, khoa học trong việc thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác cán bộ. Đồng chí đề nghị thành phố trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị và Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ về kiến thức mới, kỹ năng, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng; thực hiện kỷ luận, kỷ cương, đặc biệt trong hoạt động giảng dạy, học tập; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu giảng dạy tại Trường Chính trị Tô Hiệu; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, công tác cán bộ, vai trò của công tác cán bộ có ý nghĩa chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng. Đồng chí tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm sát sao của Thành ủy Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu sẽ có những bước phát triển mới trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố và nỗ lực phấn đấu đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn ở mức 1 vào năm 2023.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thống nhất cao với những ý kiến đánh giá của các thành viên trong Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên quan điểm của Thành ủy Hải Phòng là công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ cần đi trước một bước. Đây là cơ sở, là nền tảng và điều kiện quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các thành viên trong Đoàn công tác của Học viên đã luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Thành ủy Hải Phòng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng sẽ được Thành ủy Hải Phòng tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ để kịp thời cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác cán bộ.

Hoàng Tùng - Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn