Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 1/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với thành phố Hải Phòng về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2021. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.


Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại cuộc làm việc

 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố triển khai đồng bộ giữa tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; cổ động trực quan; vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng... Các cơ quan báo chí thành phố đã mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền kịp thời về Nghị quyết và việc thực hiện Nghị quyết của Đảng.

100% Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã rà soát, đối chiếu, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Đại hội Đảng, gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị; tiếp tục bổ sung nội dung chương trình hành động. Các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được cụ thể hóa thành hệ thống chương trình công tác toàn khóa và từng năm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp. Trên cơ sở Chương trình công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND thành phố và chính quyền, đoàn thể, các cấp, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình, cụ thể hóa sâu hơn một bước, đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.


Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc


Đặc biệt, thành phố đã có một số cách làm hay, sáng tạo phù hợp, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Tăng cường phối hợp các lực lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của thành phố đến các tầng lớp Nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức, kịp thời nắm bắt, theo dõi thông tin báo chí, phản ánh dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo; đối với các vấn đề “nóng”, dư luận quan tâm cần có chỉ đạo định hướng nhanh chóng, kịp thời hơn; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành quy định thống nhất cơ cấu bộ máy các phòng chuyên môn thuộc ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, tạo sự đồng nhất trong toàn quốc. Hướng dẫn cụ thể, thống nhất, đồng bộ về bộ máy, cơ chế chính sách cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cấp xã. Đề nghị có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương để hạn chế sự chồng chéo trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ từng lĩnh vực chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo; có giải pháp kiểm soát thông tin xuyên tạc trên không gian mạng...


Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và các ý kiến, phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn công tác đánh giá cao thành phố Hải Phòng trong việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết các của Đảng, có nhiều sáng tạo giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thêm nhiều kênh thông tin để tìm hiểu về Nghị quyết; phối hợp tốt với Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thăm dò bằng hình thức trực tuyến dư luận xã hội về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; tham mưu kịp thời hướng dẫn cho Ban Thường vụ Thành ủy trong định hướng công tác báo chí.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kiến nghị của thành phố và đề nghị trong thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động nắm tình hình, dự báo và phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng trong và ngoài thành phố để phối hợp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bám sát, sự chỉ đạo của Trung ương và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để chỉ đạo, định hướng công tác tuyên giáo tham gia phòng chống dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc


Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố trong thời gian qua và khẳng định, đạt được những kết quả trên có đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động người dân để người dân ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Đồng chí tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn công tác đối với công tác tuyên giáo của thành phố và nhấn mạnh, đây là những ý kiến quan trọng để thành phố lưu ý trong quá trình triển khai đối với những nhiệm vụ sắp tới.

Hoàng Tùng - Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn