Đẩy mạnh việc thực hiện lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử tại các cơ quan, đơn vị

(Ảnh minh họa).

(Haiphong.gov.vn) – Theo thống kê mới đây, hiện nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chưa đảm bảo được các tiêu chuẩn về dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu hồ sơ giải quyết TTHC điện tử, tỷ lệ TTHC thực hiện ở mức độ 3, 4 còn thấp mà nguyên nhân chính là từ phía công dân và tổ chức chưa sử dụng dịch vụ hành chính công qua môi trường mạng. Trong đó, về mặt kỹ thuật chưa đồng bộ các hồ sơ giải quyết TTHC điện tử vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, để tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo cấu trúc mã thống nhất, chưa thiết lập các dữ liệu đặc tả của hồ sơ, tài liệu giải TTHC điện tử phù hợp với quy định tại Thông tư số 02 của Bộ Nội vụ.

Để đẩy mạnh việc thực hiện lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử, UBND thành phố vừa có Văn bản 4817/UBND-KSTTHC yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và giải quyết hồ sơ TTHC điện tử.

Bố trí nhân lực có trình độ phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ số hóa, nâng cấp đường truyền, mạng internet đảm bảo yêu cầu công việc. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thuận lợi cho việc thanh toán, trả kết quả giải quyết TTHC.

Chủ động đề nghị với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin cấp chứng thư số cho toàn thể công chức làm việc tại bộ phận Một cửa để thực hiện nhiệm vụ. Đối với cấp xã, đề xuất bộ phận quản trị phần mềm tại UBND huyện để bổ sung tài khoản tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC điện tử đảm bảo số lượng theo nhu cầu. Thực hiện thu thập hồ sơ TTHC điện tử và nộp lưu về lưu trữ cơ quan sau khi Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc thiết lập các dữ liệu đặc tả của hồ sơ, tài liệu giải quyết TTHC điện tử phù hợp với quy định.

Giao Văn phòng UBND thành phố đôn đốc các Sở, ngành tăng cường rà soát, đơn giản hóa TTHC để tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đồng bộ các hồ sơ giải quyết TTHC điện tử vào kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân có tài khoản thực hiện các giao dịch trên Cổng dịch vụ công thành phố. Nghiên cứu, đề xuất tích hợp bổ sung các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường việc phân quyền cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của công tác văn thư, lưu trữ trong việc thực hiện giải quyết TTHC để có cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý công tác này trên địa bàn thành phố.

Trâm Bầu

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn