Đẩy mạnh triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 272/TB- VPCP ngày 3/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; để đảm bảo mục tiêu 60% dân số trên địa bàn cài đặt Bluezone theo đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Đoàn Thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone


Xét đề nghị, báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố có ý kiến như sau: Yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo quyết liệt việc tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone tại cơ quan, địa phương và các đơn vị trực thuộc. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố huy động toàn thế hệ thống chính trị, xã hội trong xã, phường, thị trấn vào cuộc theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone.

Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai về UBND thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước 17h00 hàng ngày (UBND cấp xã báo cáo về UBND cấp huyện để tổng hợp báo cáo UBND thành phố).

Phương Trang

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn