Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 16/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tới các cấp ủy đảng cơ sở. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 96 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối.


Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị


Quang cảnh Hội nghị


Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt, làm rõ những nội dung cơ bản, điểm mới về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 4 nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.


Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nêu rõ: Những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết lần này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của Nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh, trong đó có sự ảnh hưởng không nhỏ của các doanh nghiệp thuộc Khối.


Các đại biểu dự Hội nghị


Vì vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các đơn vị giúp đoàn viên, công nhân viên chức, lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị các đại biểu tại các điểm cầu cơ sở cần tập trung trí tuệ, tư duy, lắng nghe báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết. Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII sâu, rộng tới các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động của đơn vị chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến hôm nay...


Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 96 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối


Thông qua Hội nghị giúp cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện đưa Nghị quyết vào thực tiễn, phù hợp với hoạt động của mỗi đơn vị; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn