Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng có 17 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng có 17 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

UBND thành phố vừa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Theo đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hải Phòng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy, UBND thành phố, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng có nhiệm vụ và quyền hạn: tham gia xây dựng quy hoạch quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện; sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử; trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyển ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia.


Trụ sở làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đặt tại số 2, Nguyễn Bình, quận Lê Chân

Bên cạnh đó, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Phát thanh huyện, quận; tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp; tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng đài Phát thanh huyện, quận để cấp có thẩm quyền ban hành. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ, tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định…

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Có 17 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc: Phòng Tổ chức, hành chính; Phòng Thời sự; Phòng Biên tập truyền hình; Phòng Biên tập phát thanh; Phòng Chuyên đề; Phòng Hộp thư; Phòng Văn nghệ và giải trí; Phòng Chương trình quốc tế; Phòng quay phim, đạo diễn; Phòng Kỹ thuật; Phòng sản xuất chương trình; Phòng truyền dẫn; Phòng Dịch vụ; Phòng Tư liệu và lưu trữ; Phòng Kế hoạch, tài chính; Phòng Thông tin điện tử; Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu lãnh đạo các phòng gồm trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng; riêng Phòng Thời sự và Phòng Sản xuất chương trình (số người làm việc trên 40 người) có Trưởng phòng và không quá 3 Phó trưởng phòng, đồng thời đảm bảo tổng số Phó trưởng phòng của Đài không vượt quá 34 người.

Quyết định này thay thế các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trước đây.

*** UBND thành phố cũng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tiêu chuẩn các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2030/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn