Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đánh giá hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 25/1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố.

Năm  2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã bám sát nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban đại diện HĐQT để chỉ đạo các Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, huyện thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi. Tiếp tục tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời chỉ đạo NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại UBND xã, phường, thị trấn đến mọi tầng lớp dân cư.

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021 đạt 3.605.399 triệu đồng, tăng 277.008 triệu đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng 8,3%.Trong đó: nguồn vốn cân đối từ Trung ương 3.335.514 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 92,5%/tổng nguồn vốn, tăng 225.927 triệu đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng 7,3%. Trong đó: Tiền gửi tổ chức, cá nhân: 1.178.950 triệu đồng, tăng 211.169 triệu đồng so năm 2020, đạt 154,1% kế hoạch tăng trưởng được giao (Trong đó: Huy động từ dân cư đạt 914.345 triệu đồng, tăng 159.780 triệu đồng so năm 2020; Huy động tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn 264.605 triệu đồng, tăng 51.389 triệu đồng so năm 2020). Chi nhánh NHCSXH đã phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã để triển khai cho vay theo Nghị quyết 52. Kết quả đến 31/12/2021, thực hiện giải ngân cho 156 hộ với số tiền là 5.102 triệu đồng, đưa tổng số hộ được vay vốn lên 579 hộ với số tiền 15.641 triệu đồng.

Về việc triển khai cho vay chương trình việc làm của thành phố, năm 2021, Chi nhánh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sử dụng vốn được bổ sung và nguồn vốn thu hồi để tập trung cho vay các dự án thu hút, duy trì và tạo được nhiều việc làm, các dự án sản xuất các sản phẩm OCOP của thành phố và cho vay bổ sung các dự án được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến 31/12/2021, chi nhánh đã cho vay với số tiền 51.724 triệu đồng với hơn 958 dự án. Trong đó: Cho vay bổ sung 251 dự án được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ có nhu  cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh với số tiền là 12.750 triệu đồng. Cho vay 152 dự án có sản phẩm tham gia cung ứng các sản phẩm OCOP với số tiền 8.125 triệu đồng. Cho vay 03 cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút thêm nhiều lao động số tiền 1,100 triệu đồng. Thông qua việc cho vay đã tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 958 lao động. Kết quả đến 31/12/2021, tổng dư nợ chương trình đạt 244.477triệu đồng với 5.224 dự án còn dư nợ.

Năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội thành phố tập trung thống nhất chỉ đạo NHCSXH và tổ chức chính trị xã hội cơ sở phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng theo Kế hoạch được NHCSXH và UBND thành phố giao.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và phân công thành viên Ban đại diện thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 theo đúng kế hoạch đã được Trưởng ban phê duyệt. Chỉ đạo và giám sát Ban đại diện cấp quận, huyện thực hiện kiểm tra đúng và đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Ban đại diện cấp quận, huyện tiếp tục tham mưu cho UBND các quận, huyện chỉ đạo các bộ phận liên quan, bình xét đối tượng thụ hưởng để hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH. Đồng thời, quan tâm trích một phần ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện, nguồn lực làm việc cho NHCSXH. Chi nhánh NHCSXH thành phố thực hiện kiểm tra có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra nội bộ năm 2022. Khắc phục, chỉnh sửa triệt để các sai sót, tồn tại các Đoàn kiểm tra đã nêu. Đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động ủy thác của Hội đoàn thể cấp dưới. Phối hợp với tổ chức Hội xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao chất lượng quản lý, hướng dẫn và tiếp tục thực hiện củng cố, kiện toàn, thay thế các tổ yếu kém nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn. Triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng theo chỉ đạo Văn bản 10726/NHCS-QLN của Tổng Giám đốc NHCSXH...

Chi nhánh NHCSXH thành phố chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan khi tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách, đề án của thành phố phải gắn kết hoạt động tín dụng chính sách nhằm tăng cường việc hỗ trợ có điều kiện giảm hỗ trợ cho không; nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ vốn đối với nhóm đối tượng là người có công và người tàn tật của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu kết luận tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận những kết quả Ban đại diện HĐQT NHCSXH đã đạt được trong năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu thấp, bảo đảm giải ngân và quản lý rủi ro; các cấp ngành, chính quyền địa phương đã có nhìn nhận đúng đắn hơn về việc ủy thác vốn sang NHCSXH.

Sang năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng bám sát, nắm bắt và kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của HĐND,UBND thành phố, NHCSXH, Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 phù hợp theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai hiệu quả Chỉ thị 40–CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, trọng tâm là cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội qua đó thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu lãnh đạo các địa phương có phương án bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH ngay từ những tháng đầu năm 2022.

 Nguyễn Hải

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn