6 tháng đầu năm, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT có nhiều sự chuyển biến tích cực, góp phần cùng thành phố chăm lo đời sống cho nhân dân

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 14/7, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố có 480.361 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 42,52% so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 456.573 người, đạt 91,12% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 23.788 người, đạt 53,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 438.764 người, đạt 90,74% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là 1.881.769 người, đạt 97,63% kế hoạch giao, chiếm 90,03% dân số toàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Lộc - Quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố phát biểu

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, nhất là ngành BHXH công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nổi bật là thực hiện giải quyết và chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ BHXH đối với người thụ hưởng; hàng quý thực hiện tạm ứng, quyết toán đầy đủ, kịp thời chi phí khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; công tác phát triển người tham gia có chiều hướng gia tăng; công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị, nhất là các đơn vị nợ đọng, chưa đóng đủ số người thuộc diện tham gia được tăng cường; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; kịp thời triển khai Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, người dân dễ tiếp cận; công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng chặt chẽ.

Đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần cùng thành phố phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia, về thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì với các ngành tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố sớm ban hành chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng xã hội; hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng khác giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ tiêu BHXH của các quận, huyện, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHXH thành phố giao tại Quyết định số 3045/QĐ-UBND của UBND thành phố. Tăng cường kiểm tra về việc ký hợp đồng lao động, mức tiền lương phải trả cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước của các đơn vị sử dụng lao động.

Đồng chí Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu ý kiến

Hai là, giao Công an thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý các đơn vị nợ đọng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ba là, giao Sở Y tế phối hợp với cơ quan BHXH tiếp tục tăng cường kiểm soát việc sử dụng kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT năm 2022 của các cơ sở khám chữa bệnh; đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu hàng ngày lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo chính xác và kịp thời. Phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ tiêu BHYT của các quận, huyện, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 546 và Quyết định 1881 của UBND thành phố.

Bốn là, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, quán triệt các cơ sở giáo dục, giáo viên tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tham gia BHYT học sinh sinh viên , phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT năm học 2022-2023; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT cho học sinh sinh viên là một tiêu chí đánh giá khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Năm là, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Thành phố tiếp tục cung cấp cho cơ quan BHXH danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, các đơn vị dừng hoạt động; đơn vị đóng mã số thuế hoặc tạm dừng mã số thuế để rà soát, phát triển đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Sáu là, đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; tổ chức hội nghị đối thoại chính sách đến người sử dụng lao động và người lao động về chính sách lao động và BHXH, BHYT; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách về lao động, đảm bảo mức tiền lương tham gia BHXH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Thị Thúy Nga - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy phát biểu ý kiến

Bẩy là, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và Sở Thông tin Truyền thông cùng các ngành chủ động phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đổi mới, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp...

Tám là, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên vận động, tuyên truyền nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho bản thân và người thân trong gia đình.

Chín là, đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 744 phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả. Báo cáo kết quả thưc hiện nhiệm vụ năm đúng thời gian quy định để ngành BHXH kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo và thành phố.

Đồng chí Trần Thị Thu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát biểu ý kiến

Mười là, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các quận, huyện: xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng xã, phường, thị trấn, trình HĐND cùng cấp quyết định. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu thành phố giao. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với BHXH quận/huyện triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ quan, UBND cấp xã trong việc triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Mười một, giao Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu và giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Dự thảo Thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN thành phố gửi các Sở, Ban ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện.

Hồng Nhung

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn