6 tháng đầu năm 2021: Kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 1/7, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 nghe báo cáo, cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, bí thư các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và đánh giá, 6 tháng đầu năm 2021, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân đạt được kết quả tích cực. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát với yêu cầu; kịp thời bổ sung các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và phát sinh từ thực tiễn của Đảng bộ thành phố. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghiêm túc và hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện "nhiệm vụ kép" gắn với thực hiện Chủ đề năm "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu". Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm đúng quy định, tiến độ thời gian. Kết quả, cuộc bầu cử tại thành phố đã thành công tốt đẹp, dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,78%, cao hơn kỳ bầu cử năm 2016 là 0,31%.


Đại biểu phát biểu tại Hội nghị


Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố đã tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Tổng sản sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 13,52% (kế hoạch năm tăng 13,5%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 20,5% (kế hoạch năm tăng 17%); Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 45.660 tỷ đồng, tăng 26,3% (bằng 51,2% dự toán HĐND thành phố giao), trong đó, thu nội địa ước đạt gần 16.567 tỷ đồng, tăng 38,85% (bằng 47,3% dự toán HĐND thành phố giao); Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 72.750,8 tỷ đồng, tăng 0,76% (bằng 35,66% kế hoạch năm); Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,74 tỷ USD, tăng 31,3% (bằng 57,32% kế hoạch năm); Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 70,15 triệu tấn, tăng 14,7% (bằng 44,12% kế hoạch năm); Thu hút đầu tư nước ngoài FDI tính đến ngày 25/6/2021 ước đạt gần 1,433 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ (đạt 57,32% kế hoạch năm). Có 1 chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ là số lượng khách du lịch ước đạt 2,39 triệu lượt, giảm 32,08% (bằng 29% kế hoạch năm).

Thành phố đã tiến hành khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Đại biểu phát biểu tại Hội nghị


Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các ngành dịch vụ, du lịch; một số ngành, lĩnh vực của thành phố có mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án đã được thành phố thu hút đầu tư và triển khai xây dựng còn chậm. Một số nội dung nằm trong Chương trình công tác năm 2021 chưa được triển khai đúng tiến độ.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Thành phố đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác cán bộ có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhất là việc sắp xếp lại cán bộ theo Kết luận số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân đạt kết quả đáng ghi nhận tạo sự đồng thuận cao của người dân cùng tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực; chuẩn bị chu đáo và tổ  chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị


Về kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên dưới sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đánh giá, vẫn tồn tại một số vấn đề như còn sự lúng túng trong công tác cán bộ; công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát cần phải quyết liệt hơn để giải quyết những việc còn tồn đọng; phát triển du lịch chưa được quan tâm đúng mức; triển khai một số dự án, trong đó giải phóng mặt bằng còn chậm; vẫn còn tai nạn giao thông trên địa bàn...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng cần nỗ lực, trách nhiệm hơn trong công tác xây dựng Đảng; trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19 phải có giải pháp để cố gắng, quyết liệt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ. Đây là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ, do đó phải quyết tâm để đạt được mục tiêu đã đề ra từ đó tạo đà cho sự phát triển của cả nhiệm kỳ; cần nhìn nhận rõ hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm để có giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục sắp xếp vị trí cán bộ đảm bảo hợp lý hơn, quan tâm đến cán bộ trẻ; thành phố sẽ xem xét luân chuyển cán bộ từ quận, huyện lên thành phố và ngược lại; chú ý giải quyết những công việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ ra.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào, phải có kịch bản trong mọi tình huống để đối phó với dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị phương án, kế hoạch cụ thể để tiêm vắc xin đại trà cho người dân; từ thành phố đến các địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không được chủ quan, lơ là; xây dựng và triển khai tốt Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Qua đi làm việc với một số địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đánh giá vấn đề quy hoạch của thành phố còn nhiều vấn đề, chưa có tính chất định hướng, do đó các sở, ngành chức năng cần tham mưu cho thành phố về vấn đề quy hoạch tổng thể chung của thành phố; cùng với sự phát triển của thành phố phải tính toán đến việc xử lý môi trường, thu gom, xử lý rác thải để có giải pháp xử lý. Từng ngành, địa phương cần rà soát lại các công việc chưa hoàn thành để lên kế hoạch thực hiện theo thứ tự. Chủ trương xây dựng mỗi phường một công viên là ý tưởng độc đáo, táo bạo và quyết liệt vì lợi ích của Nhân dân, do đó các địa phương phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện. Về phát triển du lịch hiện chưa được quan tâm, đồng chí đề nghị UBND thành phố thành lập Tổ công tác với sự tham gia của lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành, các chuyên gia và doanh nghiệp để có thể phát triển du lịch bền vững trong tương lai. Thường trực Thành ủy sẽ dành thời gian để nghe Tổ công tác báo cáo và cho ý kiến để làm sao du lịch sẽ phát triển nhanh, mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị quận Hải An cần xử lý tốt những vấn đề liên quan sau khi thu hồi 9,2 ha trên địa bàn phường Thành Tô để có những cơ chế chính sách tốt nhất cho người dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước phải huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, thành phố sẽ có cơ chế phân cấp đầu tư cho những địa phương làm tốt. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phải phân công lại nhiệm vụ cho rõ ràng, mạch lạc, đẩy mạnh phân cấp trong thẩm quyền; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn