Quận Ngô Quyền thực hiện đồng bộ các giải pháp và nhiệm vụ trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 29/2, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố do Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân thực hiện giám sát Chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập quận Ngô Quyền, giai đoạn 2018 – 2023. 

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các đơn vị sự nghiệp công lập quận Ngô Quyền giai đoạn 2018 – 2023 . 

Trong giai đoạn 2018 – 2023, UBND Quận Ngô Quyền đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập. UBND quận đã giảm được 06 đầu mối ĐVSN công lập (14,28%) và dự kiến tiếp tục sắp xếp, giảm đầu mối trong giai đoạn tiếp theo khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo quy định và cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của quận. Các ĐVSN công lập đã thực hiện sắp xếp theo chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Thành phố hoạt động ổn định, bước đầu phát huy các tiềm năng, lợi thế từ việc sắp xếp.

Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đặng Văn Khởi báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: một số ĐVSN công lập thuộc đối tượng sắp xếp nhưng chưa thực hiện được theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra; việc chuyển đổi cơ chế tài chính, nâng dần mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa có bước đột phá; thực hiện tinh giản biên chế có xu hướng giảm dần; một bộ phận viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, dẫn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị trong một số thời điểm chưa cao.

Thời gian tới, việc sắp xếp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận phải bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Vì vậy, quận Ngô Quyền đề ra ba nhóm giải pháp là: nhóm giải pháp về thể chế chính sách, nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện và nhóm giải pháp về nguồn lực.

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Cáp Trọng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đề xuất thành phố: Giao chỉ tiêu định biên giáo viên, nhân viên theo quy định tại Thông tư 19, 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 về hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông và các trương chuyên biệt. Phân cấp việc quyết định phân bổ số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập hàng năm về cho các địa phương, đơn vị đầu mối để tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Sớm ban hành các văn bản quy định về quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Đồng thời đề xuất Trung ương 8 nội dung, tập trung vào việc sớm ban hành các văn bản quy định về quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân đề nghị UBND quận tiếp thu ý kiến của Đoàn, báo cáo giải trình bổ sung gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố vào  vào ngày 4/3.

Tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân đánh giá báo cáo của UBND quận chi tiết, cụ thể và toàn diện, buổi làm việc hiệu quả, mang đến nhiều thông tin hữu ích cho Đoàn giám sát. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố đề nghị UBND quận Ngô Quyền tiếp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát sắp xếp lại bộ máy hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế tài chính, tăng quyền tự chủ, thúc đẩy xã hội hoá; quá trình thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời đề nghị UBND quận tiếp thu ý kiến của Đoàn, báo cáo giải trình bổ sung gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trước ngày 4/3/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo Quốc hội sớm nhất./.

Phương Mai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn