Biểu mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Biểu mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Các biểu mẫu báo cáo:

Biểu mẫu dành cho các Sở, ban, ngành:

Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Biểu mẫu dành cho UBND quận, huyện:

Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Biểu số 06b/VPCP/KSTT

Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Biểu mẫu dành cho UBND phường, xã, thị trấn:

Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Biểu số 06g/VPCP/KSTT

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn