Tăng cường các giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước

(Haiphong.gov.vn) – Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội; Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá rượu sản xuất trong nước.

Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng và các giải pháp triển khai đồng bộ công tác quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá trên địa bàn thành phố. 

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sản xuất sản phẩm rượu và sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước thực hiện đăng ký, sử dụng tem, dán tem và đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giúp người nộp thuế thấy được những lợi ích của việc đăng ký, sử dụng tem điện tử và người tiêu dùng cũng thấy được quyền lợi của mình được đảm bảo khi sử dụng sản phẩm được dán tem. Bên cạnh đó, tăng cường rà soát hoạt động sản xuất, quản lý cấp phép, đăng ký sử dụng tem điện tử và tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về dán tem điện tử đối với rượu và thuốc lá. Thành lập Tổ thường trực quản lý tem rượu, tem điện tử thuốc lá. 

Giao Sở Công Thương phối hợp với Cục Thuế thành phố và các cấp, các ngành thực hiện rà soát đến từng xã, phường về thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh (Thời gian bắt đầu sản xuất - công suất hoặc quy mô năng lực sản xuất thực tế - sản lượng sản xuất, tiêu thụ - doanh thu - lợi nhuận, bao bì - mẫu mã, sản phẩm OCOP hay thủ công truyền thống, bán trong và ngoài thành phố, liên kết sản xuất…), công tác cấp phép; đăng ký, sử dụng tem, đăng ký, kê khai nộp thuế… Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu, thuốc lá theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và trong phạm vi thẩm quyền được giao. Cung cấp thông tin cho Cục Thuế thành phố khi cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm. 

Cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá nhất là các cơ sở sản xuất rượu thủ công. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và vận chuyển sản phẩm không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và trong phạm vi thẩm quyền được giao. Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với các tổ chức cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố rà soát, kịp thời nắm bắt các hình thức gian lận mới đối với các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá, cũng như việc quản lý và sử dụng tem điện tử thuốc là được quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem 3 điện tử thuốc lá nhằm thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời. 

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng thành phố chủ động phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền sâu rộng, đa dạng đến các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thuốc lá, rượu và toàn thể người dân trên địa bàn thành phố nắm bắt quy định dán tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất trong nước để phối hợp thực hiện.

Giao UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu trên địa bàn. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (gồm ngành: Công Thương, Thuế, Công an, Quản lý thị trường...) kiểm tra các tổ chức cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm các điều kiện sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá theo quy định. Đồng thời, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn về thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh, công tác cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép sản xuất rượu thủ công để tăng cường các biện pháp quản lý và cung cấp danh sách cho Cục Thuế thành phố./.

Cẩm Nhung
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn