Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 14/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy “về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị.

Tính đến ngày 31/3/2024, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố có 93 tổ chức cơ sở đảng (36 đảng bộ, 57 chi bộ) với 4.196 đảng viên, trong đó có 71 tổ chức cơ sở đảng (chiếm 76,3%), với 2.221 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Có 26 tổ chức có Bí thư là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; 44 tổ chức có Bí thư là Giám đốc, Tổng Giám đốc; có 14 tổ chức (chiếm 20%) Bí thư là Trưởng, Phó phòng hoặc nhân viên.  

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Trong 15 năm qua, Đảng ủy Khối đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động trong Khối về vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nội dung và đạt kết quả tích cực. Các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền chủ doanh nghiệp, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Các tổ chức đảng sau khi được thành lập đã xây dựng Quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt, thiết lập hệ thống sổ sách quản lý chung theo quy định; tích cực trong công tác phát triển đảng viên, lựa chọn, cử quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, nhiệt tình, tích cực gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của đơn vị; phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động chung của Đảng bộ Khối, các hoạt động từ thiện, nhân đạo do thành phố và Khối phát động. Các tổ chức đảng sau khi được thành lập đã xây dựng Quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt, thiết lập hệ thống sổ sách quản lý chung theo quy định; tích cực trong công tác phát triển đảng viên..

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Từ tháng 1/2010 đến tháng 3/2024, đã thành lập 36 chi bộ cơ sở với 291 đảng viên; trong đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đến nay, đã thành lập 9 chi bộ cơ sở, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (5 tổ chức), hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành ủy giao; kết nạp được 1.174 đảng viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (trong đó có 7 chủ doanh nghiệp); từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đã kết nạp 360 đảng viên (trong đó 2 có chủ doanh nghiệp), hằng năm đều vượt chỉ tiêu Thành ủy giao, riêng năm 2023 vượt 44%; thành lập 14 tổ chức đoàn thanh niên; giải thể 17 tổ chức đoàn do không còn đủ điều kiện số đoàn viên.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố kiến nghị Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; có đề án phát triển nguồn cán bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; Thành ủy có cơ chế hỗ trợ kinh phí trong thành lập tổ chức cơ sở đảng; UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp do Đảng ủy Khối tổng hợp báo cáo; định kỳ lãnh đạo thành phố gặp gỡ động viên, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong Khối (nếu có)...

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy “về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và các thành viên.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị Đảng ủy Khối trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn để từ đó có giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Thành ủy về củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, để doanh nghiệp hiểu đúng về vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển bền vững của doanh nghiệp; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tính chất, đặc thù từng loại hình doanh nghiệp, gắn với lợi ích và sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của chủ doanh nghiệp và người lao động... Đối với những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, sẽ tập hợp, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Giấy khen cho các tập thể.
Các cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hoàng Tùng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn