Ban Chỉ đạo 35 quận Hồng Bàng: Chú trọng ứng dụng các giải pháp công nghệ, bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin hoạt động

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo 35 quận Hồng Bàng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận.

Đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024. Với mục đích nâng cao nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 quận thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; bảo vệ và lan tỏa các kết quả của quá trình triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ động trong mọi tình huống, kịp thời phát hiện, cung cấp, phản ánh tình hình và tham mưu các phương án xử lý các vấn đề phát sinh. Phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng thành viên Ban Chỉ đạo, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận, nòng cốt là lực lượng Tuyên giáo, Quân đội, Công an, Văn hóa - Thông tin; xác định rõ định hướng, dẫn dắt của công tác tuyên truyền trong “phủ xanh” thông tin tích cực trên Internet và mạng xã hội. Đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng ứng dụng các giải pháp công nghệ; bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung như: Tăng cường các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chủ động nắm tình hình, phát hiện hoạt động phát tán thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái trên mạng xã hội, xử lý các đối tượng vi phạm Luật An ninh mạng. Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đơn vị. Nâng cao nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kế hoạch và các hoạt động phát triển, tăng lượt theo dõi, chia sẻ các trang mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 quận...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 quận đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ về Ban Tuyên giáo Quận ủy (hằng tháng, quý, năm) để tổng hợp báo cáo thành phố và Quận ủy theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Quận ủy (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 quận) trong triển khai các nhiệm vụ...

Hoàng Tùng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn