Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đồng Sỏ, thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đồng Sỏ, thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:

1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa:

STT

Ký hiệu lô đất

 Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước             (đồng/lô)

Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (đồng/lô)

 

Đơn giá (đồng/m2)

 Thành tiền (đồng/lô)

 
 

1

Lô 01

153,0

3.170.000

485.010.000

100.000

90.000.000

10.651.510

 

2

Lô 02

153,0

3.010.000

460.530.000

100.000

90.000.000

10.651.510

 

3

Lô 03

153,0

3.010.000

460.530.000

100.000

90.000.000

10.651.510

 

4

Lô 04

153,0

3.010.000

460.530.000

100.000

90.000.000

10.651.510

 

5

Lô 05

153,0

3.010.000

460.530.000

100.000

90.000.000

10.651.510

 

6

Lô 06

153,0

3.010.000

460.530.000

100.000

90.000.000

10.651.510

 

7

Lô 07

153,0

3.010.000

460.530.000

100.000

90.000.000

10.651.510

 

8

Lô 08

153,0

3.010.000

460.530.000

100.000

90.000.000

10.651.510

 

9

Lô 09

157,6

4.030.000

635.128.000

100.000

90.000.000

10.971.751

 

10

Lô 10

152,5

4.030.000

614.575.000

100.000

90.000.000

10.616.701

 

11

Lô 11

146,1

4.030.000

588.783.000

100.000

90.000.000

10.171.147

 

12

Lô 12

151,2

4.240.000

641.088.000

100.000

90.000.000

10.526.198

 

13

Lô 13

116,0

4.280.000

496.480.000

100.000

90.000.000

8.075.654

 

14

Lô 14

113,0

4.080.000

461.040.000

100.000

90.000.000

7.866.801

 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Lô đất có mức giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng: Tiền mua hồ sơ là 200.000 đồng/hồ sơ.

- Lô đất có mức giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng trở lên: Tiền mua hồ sơ là 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

- Quy chế đấu giá;

- Quyết định số 8285/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đồng Sỏ, thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên;

- Quyết định số 8286/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đồng Sỏ, thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên;

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500.

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

- Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu); Sổ hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

- Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 16/11/2020 đến 16 giờ 00 ngày 30/11/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 19/11/2020 đến hết ngày 25/11/2020  (trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/11/2020 đến 16 giờ 00 ngày 02/12/2020.

9. Địa điểm mua hồ sơ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Số 5A, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

- Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10. Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 03/12/2020 tại UBND xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn