Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thủy Nguyên

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thủy Nguyên

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Thủy Đường, Thủy Sơn, Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:

  1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Bước giá (đ/m2)

Tiền đặt trước  (đ/lô)

Tiền mua hồ sơ (đ/hs)

Đơn giá (đ/m2)

Thành tiền (đ/lô)

Khu Cửa Trại, xã Thủy Đường

KHU LK01

1

Lô 01

83,1

17.870.000

1.484.997.000

100.000

200.000.000

500.000

2

Lô 02

83,1

16.320.000

1.356.192.000

100.000

200.000.000

500.000

3

Lô 03

100,6

16.320.000

1.641.792.000

100.000

200.000.000

500.000

4

Lô 04

86,8

15.540.000

1.348.872.000

100.000

200.000.000

500.000

5

Lô 05

109,8

15.540.000

1.706.292.000

100.000

200.000.000

500.000

6

Lô 06

104,2

16.320.000

1.700.544.000

100.000

200.000.000

500.000

7

Lô 07

85,9

15.540.000

1.334.886.000

100.000

200.000.000

500.000

8

Lô 08

83,9

16.320.000

1.369.248.000

100.000

200.000.000

500.000

KHU LK02

9

Lô 01

83,9

16.320.000

1.369.248.000

100.000

200.000.000

500.000

10

Lô 02

83,9

16.320.000

1.369.248.000

100.000

200.000.000

500.000

KHU LK04

11

Lô 01

116,1

17.870.000

2.074.707.000

100.000

200.000.000

500.000

12

Lô 02

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

13

Lô 03

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

14

Lô 04

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

15

Lô 05

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

16

Lô 06

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

KHU LK07

17

Lô 02

92,0

26.930.000

2.477.560.000

100.000

400.000.000

500.000

18

Lô 06

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

19

Lô 07

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

20

Lô 08

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

21

Lô 10

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

22

Lô 12

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

23

Lô 14

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

24

Lô 16

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

25

Lô 18

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

26

Lô 20

99,5

25.700.000

2.557.150.000

100.000

400.000.000

500.000

KHU LK08

27

Lô 02

99,5

25.700.000

2.557.150.000

100.000

400.000.000

500.000

28

Lô 04

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

29

Lô 06

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

30

Lô 08

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

31

Lô 10

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

32

Lô 12

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

33

Lô 13

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

34

Lô 14

100,0

24.480.000

2.448.000.000

100.000

400.000.000

500.000

35

Lô 19

137,0

26.680.000

3.655.160.000

100.000

400.000.000

500.000

KHU LK03

36

Lô 15

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

KHU LK07

37

Lô 09

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu Khau Da, xã Thủy Sơn

38

Lô 131

107,5

14.270.000

1.534.025.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu ông Viên, xã Đông Sơn

39

Lô 01

210,3

5.210.000

1.095.663.000

100.000

150.000.000

500.000

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, có đủ điều kiện theo quy định.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

- Quy chế đấu giá;

- Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá Cửa Trại - xã Thủy Đường và Đầm Huyện – xã Thủy Sơn.

- Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên (đấu giá lại).

- Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (đợt 1 – lần 2).

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

- Phiếu trả giá đựng trong phong bì (theo mẫu trong hồ sơ).

- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu (Mỗi người một bộ chứng minh thư, hộ khẩu bản sao có chứng thực).

- Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 26/02/2020 đến 11 giờ 00 ngày 14/3/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 06/3/2020 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/3/2020 đến 11 giờ 00 ngày 16/3/2020 (trong giờ hành chính).

9. Địa điểm mua hồ sơ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

- Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10. Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 17/3/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn