Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hoa Động, Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hoa Động, Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

1. Ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá: Ngày 03/3/2020.

2. Đăng báo, niêm yết thông báo công khai đấu giá:

- Đăng thông báo trên báo Hải Phòng vào ngày 04/3/2020 và 07/3/2020.

- Niêm yết thông báo đấu giá tại trụ sở UBND các xã Hoa Động, Thủy Sơn: Từ ngày 04/3/2020 đến hết ngày 23/3/2020

3. Thời gian tham khảo, mua , nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/3/2020 đến 16 giờ 00 ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 11/3/2020 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/3/2020 đến 16 giờ 00 ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

6. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 23/3/2020 (thứ hai) tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Thủy Nguyên.
9. Thời gian trả lại tiền đặt trước: Từ 8 giờ 30 ngày 24/3/2020.

Xem Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn huyện Thủy Nguyên tại đây

Xem Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu ngõ Ông Tạo và khu ngõ Ông Long, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên tại đây

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn