Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà tại Dự án Khu văn phòng cho thuê nhà ở

Sở Tài Nguyên và Môi trường thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương làm chủ đầu tư tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền (đợt 1).

Căn cứ Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và khoản 46 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương về việc thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đối với thửa số 2 lô BT1, thửa số 42 lô 38 khu nhà liên kế 3, thửa số 37 lô 21 khu nhà liên kế 2 thuộc Dự án Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và phường Đông Hải 1, quận Hải An tại Văn bản số 06a/2021/CV-TDI ngày 01/02/2021.

Ngày 02/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền kiểm tra hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương làm chủ đầu tư tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền đối với thửa số 2 lô BT1, thửa số 42 lô 38 khu nhà liên kế 3, thửa số 37 lô 21 khu nhà liên kế 2 (có biên bản kèm theo).

Trên cơ sở sơ đồ tài sản gắn liền với đất và hiện trạng công trình do Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu - Thông tin Tài nguyên và Môi trường đo vẽ, kết quả đối soát với hiện trạng công trình tại thời điểm kiểm tra của Sở Xây dựng, hồ sơ do Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương cung cấp và nội dung thống nhất tại cuộc họp; Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Thông tin về Dự án:

Tên dự án: Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương.

Địa điểm: phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao đất và điều chỉnh Quyết định giao đất, phê duyệt giá đất cụ thể cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương để thực hiện Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng tại các Quyết định: số 2483/QĐ-UBND ngày 10/12/2009, số 878/QĐ-UBND ngày 13/6/2011, số 2391/QĐ-UBND ngày 28/12/2012, số 3295/QĐ-UBND ngày 27/12/2019.

Ngày 03/9/2014, Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và phường Đông Hải 1, quận Hải An; Sở Xây dựng có Công văn số 98/SXD-QLQH ngày 21/01/2015 về việc chấp thuận phương án kiến trúc các công trình nhà ở thấp tầng (khu nhà liền kế và khu nhà biệt thự) thuộc dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương làm chủ đầu tư; theo đó diện tích thực hiện dự án là 20.421,8m2, trong đó diện tích để đầu tư xây dựng 09 căn biệt thự và 52 căn nhà liên kế và các công trình phụ trợ với mục đích để ở là 8.103,21 m2.

2. Về tiến độ thực hiện dự án.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đã thi công xây thô và đang hoàn thiện 61 căn nhà ở (bao gồm 09 căn biệt thự và 52 căn nhà liên kế) trong đó có thửa số 2 lô BT1, thửa số 42 lô 38 khu nhà liên kế 3, thửa số 37 lô 21 khu nhà liên kế 2. Hiện Công ty đang thực hiện trồng cây xanh theo quy hoạch. Sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương có trách nhiệm bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định.

3. Về nghĩa vụ tài chính.

Theo ý kiến của Cục Thuế thành phố, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương đã nộp đủ số tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước và đã kê khai nộp thuế đất phi nông nghiệp của Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và phường Đông Hải 1, quận Hải An.

4. Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Thửa số 2 lô BT1, thửa số 42 lô 38 khu nhà liên kế 3, thửa số 37 lô 21 khu nhà liên kế 2 thuộc Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và phường Đông Hải 1, quận Hải An; Cổ phần Đầu tư Thùy Dương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: số CY 537168 ngày 14/12/2020, số CY 537129 ngày 14/12/2020, số CY 537133 ngày 14/12/2020.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai, Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

5. Về điều kiện bán nhà ở của Chủ đầu tư.

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 về nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

- Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Kết quả tại thời điểm kiểm tra trên thực địa thửa số 2 lô BT1, thửa số 42 lô 38 khu nhà liên kế 3, thửa số 37 lô 21 khu nhà liên kế 2 của Dự án xây dựng đảm bảo theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Từ kết quả kiểm tra các công trình của Sở Xây dựng và các quy định nêu trên, thửa số 2 lô BT1, thửa số 42 lô 38 khu nhà liên kế 3, thửa số 37 lô 21 khu nhà liên kế 2 thuộc Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và phường Đông Hải 1, quận Hải An; Chủ đầu tư đủ điều kiện bán nhà ở.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo:  Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương đủ điều kiện thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đối với thửa số 2 lô BT1, thửa số 42 lô 38 khu nhà liên kế 3, thửa số 37 lô 21 khu nhà liên kế 2 thuộc Dự án Khu văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền và phường Đông Hải 1, quận Hải An (trừ trường hợp người mua nhà ở là tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để nộp hồ sơ theo quy định.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn