Công khai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2023

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Khoản 6 Điều 20 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ; thực hiện công khai trong mua sắm tập trung theo quy định tại Khoản 3 Điều 76 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng công khai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối Sở, ngành, đơn vị năm 2023.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn