Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/03/2021 05:16

Triển khai thanh toán trực tuyến các dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC (Ảnh minh họa).

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa đồng ý việc triển khai thanh toán trực tuyến trong việc thu phí, lệ phí các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ chính thức triển khai thanh toán trực tuyến trong việc thu phí, lệ phí thực hiện TTHC đối với 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố đã thí điểm. Theo đó, trong giai đoạn thí điểm từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, đã có 7 hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí với số tiền thu được 325.000 đồng.

UBND thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng hỗ trợ các Sở, ban, ngành thành phố và các địa phương triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng thanh toán trực tuyến trong việc thu phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công thành phố, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Giao các Sở, ban, ngành kiểm tra, rà soát, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có nhu cầu áp dụng thanh toán trực tuyến trong việc thu phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công thành phố. Trong quá trình rà soát, ưu tiên các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phát sinh nhiều hồ sơ, có yêu cầu về phí và lệ phí, đơn giản để đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí. Giao Kho bạc Nhà nước kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện việc đối soát, hạch toán các khoản thu phí, lệ phí.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 triển khai tại đơn vị trên Cổng Dịch vụ công thành phố.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn