Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/03/2022 18:56

Thông báo thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng (lần 2)

(Hình minh họa).

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.

3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển hạn chế.

4. Thời gian nộp hồ sơ tham dự sơ loại: Từ ngày 08/3/2022 đến trước 17 giờ 30 phút ngày 17/3/2022 (Trong giờ hành chính). Các đơn vị dự thi đã đủ điều kiện tham gia lần 1, nếu muốn tiếp tục tham dự thi tuyển chỉ cần gửi Đơn đăng ký dự thi và hồ sơ điều chỉnh bổ sung (nếu có).

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, số 14 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS