Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/10/2021 11:30

Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn

(Ảnh minh họa).

(Haiphong.gov.vn) - Liên quan đến việc một số sự việc vừa qua được các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh về tình trạng bạo lực học đường và mở lớp dạy thêm trong khi thành phố đang tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

UBND thành phố ban hành Văn bản 7311/UBND-VX yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, quản lý việc dạy thêm, học thêm đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về dạy thêm, học thêm cả trong và ngoài nhà trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tuyên truyền rộng rãi các quy định về dạy thêm, học thêm trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa, phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường, hướng đến việc xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp.

Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp các hành vi bạo lực học đường; xây dựng quy chế phối hợp với các Sở, ngành và các tổ chức địa phương nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS